Annosjakelu turvalliseen lääkkeiden annosteluun

Lääkkeiden koneellista annosjakelua käytetään yhä enenevässä määrin potilaiden turvallisen lääkejakelun toteuttamisessa. Annosjakelu edistää lääkitysturvallisuutta ja edesauttaa potilaan lääkehoidon onnistumista. Lääkehävikkiä vähentävänä annosjakelu on myös ympäristöä vähemmän kuormittava palvelu. Lisäksi koneellinen annosjakelupalvelu vapauttaa terveydenhuollon hoitohenkilökunnan aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja tukee siten potilaiden hyvinvointia.

Tällä hetkellä koneellisen annosjakelupalvelun piirissä on Ruotsissa noin 230 000 ja Suomessa noin 65 000 potilasta. Tarjoamme koneellista annosjakelupalvelua asiakkaillemme Suomessa ja Ruotsissa.