Annosjakelu turvalliseen lääkkeiden annosteluun

Lääkkeiden koneellista annosjakelua käytetään yhä enenevässä määrin potilaiden turvallisen lääkejakelun toteuttamisessa. Annosjakelu edistää lääkitysturvallisuutta ja edesauttaa potilaan lääkehoidon onnistumista. Lääkehävikkiä vähentävänä annosjakelu on myös ympäristöä vähemmän kuormittava palvelu. Lisäksi koneellinen annosjakelupalvelu vapauttaa terveydenhuollon hoitohenkilökunnan aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja tukee siten potilaiden hyvinvointia.