Uutishuoneeseen

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

29.6.2009

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 29.6.2009 klo 13.15

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on 29.6.2009 ilmoittanut
Oriola-KD Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
seuraavaa:

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 26.6.2009 tekemien
osakekauppojen jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun
9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoittaa lisäksi seuraavat
tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja Y-tunnus: Oriola-KD
Oyj, 1999215-0.

2. Peruste, miksi liputusilmoitus tehdään: Keskinäisen
työeläkevakuutusyhtiön Varman omistusosuus on ylittänyt yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

3. Ajankohta, jona omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20) rajan:
26.6.2009.

4. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman suora omistusosuus
osakelajikohtaisesti Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
26.6.2009:


            Osakkeiden           Osuus ääni-
Osakelaji        lukumäärä Osuus osakkeista, % määrästä, %
Sarja A         2.653.500       1,754 %   4,957 %
Sarja B         2.727.500       1,803 %   0,255 %

Yhteensä: sarja A ja B 5.381.000       3,558 %   5,211 %


Oriola-KD Oyj:ssä on 29.6.2009 yhteensä 151.257.828 osaketta, joista
A-sarjaan kuuluu 48.392.203 ja B-sarjaan 102.865.625 osaketta. Kukin
A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä ääntä ja kukin B-sarjan osake
yhden äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama
äänimäärä on yhteensä 1.070.709.685 ääntä.

5. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma, 0533297-9.

6. Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta
osakkeita ja äänioikeuksia hallitaan: Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma, suora omistus.


Oriola-KD OyjEero Hautaniemi
toimitusjohtajaThomas Heinonen
lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com