Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallituksen päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepalkkiojärjestelmässä 2007 - 2009

28.6.2010

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 28.6.2010 klo 15:00

Oriola-KD Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla päättänyt tänään suunnatusta maksuttomasta osakeannista,
jossa luovutetaan yhteensä 37.350 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita tietyille Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille osana konsernin
johdon osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustavat noin 0,02
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,0035 prosenttia
kokonaisäänimäärästä.

Osakeannissa luovutettavat B-osakkeet siirretään arviolta 30.6.2010, jonka
jälkeen osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin muut
B-osakkeet. Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 96.882 kappaletta
yhtiön omia B-osakkeita.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1427768]