Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

5.5.2015

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 5.5.2015 klo 16.30


Oriola-KD Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus
omistusosuuden muuttumisesta

Oriola-KD Oyj on 30.4.2015 vastaanottanut Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus 1948056-9)
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan
Mariatorp Oy 30.4.2015 on allekirjoittanut jakautumissuunnitelman. Jakautumisen
toteutuessa Niklas Herlinin määräysvaltayhteisön Mariatorp Oy:n omistamat
Oriola-KD Oyj:n osakkeet siirtyvät uudelle Mariatorp Oy:lle.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti on tarkoitus toteuttaa 31.8.2015.
Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen uuden Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola-KD
Oyj:n osakkeiden lukumäärästä on 7,45 % ja osuus osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä on 7,43 %, yhteensä 13.521.147 osaketta, joista A-sarjan osakkeita
4.200.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 9.321.147 kappaletta.

Oriola-KD Oyj:n (y-tunnus 1999215-0) osakepääoma koostuu yhteensä 181.486.213
osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 56.578.452 ja B-sarjan osakkeita
124.907.761 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja
B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden
tuottama äänimäärä on yhteensä 1.256.476.801 ääntä.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Sami Laine
johtaja, rahoitus & sijoittajasuhteet
puh. +35840 638 0251
sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1918906]