Uutishuoneeseen

Parantava lääke muuttuu luonnossa ongelmaksi

Lääkejätteen minimointi ja asianmukainen käsittely on olennaista lääkkeiden ympäristökuorman pienentämiseksi – tähän jokainen voi vaikuttaa, muistuttaa Oriolan vastuullisuuspäällikkö Katja Tolkki blogikirjoituksessaan.

6.9.2021

Mikä on ykköskriteeri, kun haet apteekista itsehoitolääkettä? Todennäköisesti haluat lääkkeen, joka vaikuttaa tehokkaasti akuuttiin vaivaan. Mutta mitä jos voisit valita kahden samaa vaikuttavaa ainetta sisältävän lääkkeen välillä, joista toisella olisi myös vastuullisuudesta kertova ympäristömerkki?

Toisin kuin monilla muilla kulutushyödykkeillä, lääkkeillä ei vielä ole Suomessa käytössä ympäristövaikutuksia arvioivaa järjestelmää. Käynnissä on kuitenkin tärkeitä hankkeita, jotka tuottavat aiheesta kaivattua tietoa, kuten lääkkeiden koko elinkaaren vaikutuksia tarkasteleva SUDDEN tai lääkejäämien päätymistä Itämereen selvittänyt CWPharma. Lisäksi Lääketietokeskus on kehittämässä ympäristöluokitusta terveydenhuollon käyttöön.

Lääkkeiden ympäristövaikutuksiin sisältyy paradoksi: tuotteina ne on suunniteltu parantamaan ihmisten terveyttä, mutta luontoon päätyessään ne aiheuttavat haittaa eliöille ja ekosysteemeille. Siksi lääkejätteen minimointi ja asianmukainen käsittely on olennaista ympäristökuorman pienentämiseksi – tähän meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Lääkkeiden tuotannossa on tärkeää varmistaa asianmukainen jätteenkäsittely, mutta harva tulee ajatelleeksi, että lääkeaineita huuhtoutuu viemäriin myös niiden kuljettua elimistön läpi tai suihkussa käydessä, roskiin heitetyistä lääkkeistä puhumattakaan. Siksi tarvitaan niin yhteiskuntien, lääkealan toimijoiden kuin kuluttajien panosta ehkäisemään lääkejäämien päätyminen luontoon. Esimerkiksi CWPharman kesäkuussa 2021 julkaisemissa suosituksissa Itämeren tilanteen parantamiseksi keinovalikoima kattaa niin lainsäädännön ja vedenpuhdistusmenetelmien kehittämisen kuin yleisen tietoisuuden kasvattamisen lääkejätteen oikeaoppisesta hävittämisestä.1

Lääkealan toimijat edistävät lääkkeiden turvallista ja ympäristöystävällistä käyttöä jo nyt eri tavoin, esimerkiksi tukemalla kuluttajia vastuullisten valintojen tekemisessä. Lääkeyritykset ehkäisevät lääkejätteen syntymistä optimoimalla pakkauskokoja ja tarjoamalla potilastukiohjelmia sellaisille lääkkeille, joiden käyttäjät hyötyvät yksilöllisestä tuesta. Näin voidaan edistää hoitoon sitoutumista ja vähentää lääkärin määräämän lääkityksen ennenaikaista lopettamista. Myös apteekeissa opastetaan kuluttajia käyttämään lääkkeitä oikein ja otetaan vastaan kodeissa syntynyt lääkejäte. Useita eri lääkkeitä käyttävä puolestaan hyötyy annosjakelupalvelusta, jolloin kotiin ei kerry lukuisia lääkepakkauksia vaan juuri oikea määrä lääkkeitä kerta-annospusseissa.

Tulevaisuudessa lääkkeiden ympäristöluokitus edistyy ja saadaan kuluttajien saataville, jolloin tietoisten valintojen teko helpottuu. Sitä ennen meillä on jo keinoja, joilla jokainen voi omalta osaltaan ehkäistä lääkejätteen syntymistä ja päätymistä luontoon. Ethän jätä niitä käyttämättä.

Näin minimoit kotilääkekaapin hävikin:

  • Osta lääkkeitä vain tarpeeseen.
  • Aloita uusi lääke mahdollisimman pienellä pakkauksella.
  • Syö lääkärin määräämä lääkekuuri loppuun – lääkityksen jättäminen kesken voi myös altistaa vaivan uusiutumiselle tai pitkittymiselle.
  • Jos sinulla on päivittäisessä käytössä monia eri lääkkeitä, harkitse annosjakeluun siirtymistä. Silloin saat täsmälleen otettavaksi tarkoitetun määrän lääkkeitä valmiina annospusseina kotiin toimitettuna.

1 CWPharma, lehdistötiedote 21.6.2021

Katja Tolkki työskentelee Oriolassa vastuullisuuspäällikkönä.

Kirjoitus on julkaistu myös Lääkkeetön Itämeri -kampanjasivulla. Kampanja kannustaa kuluttajia palauttamaan vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin, sillä roskiin tai viemäriin heitettyinä ne voivat päätyä luontoon.