Uutishuoneeseen

Houkuttaako ilmainen konekäännös? Vaarana on sujuva teksti täynnä sisältövirheitä

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi lääketieteellisissä käännöksissä ei pidä koskaan nojata pelkästään konekääntämiseen, vaikka se onkin tehokas apuväline, korostaa Oriolan käännöstiimissä työskentelevä Elsa Lehtonen blogissaan.

14.9.2022

Konekäännösteknologia on ottanut viime vuosina isoja harppauksia eteenpäin. Nykyisten modernien konekääntimien tuottama teksti on usein kielellisesti varsin sujuvaa: taivutusmuodot ovat pääosin kohdallaan, harvinaisillekin sanoille löytyy vastineet ja sanavalinnat tuntuvat sopivan tekstin asiayhteyteen. Verkon ilmaiskääntimistä voikin olla paljon apua esimerkiksi vieraskielisen tekstin ymmärtämisessä, mutta konekäännöstä ei pidä laittaa nettisivuille tai painaa pakkaukseen sellaisenaan – varsinkaan, jos ei itse osaa käännöksen kohdekieltä.

Näennäisessä sujuvuudessa piilee nimittäin yksi konekääntämisen sudenkuopista: kone ei todellisuudessa ymmärrä kääntämänsä tekstin sisältöä. Sujuvan oloinen konekäännös voikin olla täynnä sisältövirheitä, mikä lääketieteellisissä käännöksissä voi johtaa jopa potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Kone ei myöskään ymmärrä tekstityyppejä tai niiden käyttötarkoituksia eikä tiedä, milloin lääketieteellisessä käännöksessä pitäisi käyttää vaikkapa Euroopan lääkeviraston mallipohjia tai Standard Terms tietokantaa.

Ammattikääntäjän näkökulmasta konekäännösohjelma on parhaimmillaan oiva apuväline ja työkalu muiden joukossa. Ammattikääntäjän pääasiallisena työvälineenä on usein käännösmuistiohjelma, joka tallentaa kääntäjän tekemät käännökset omaan muistiinsa. Oriolan käännöstiimin käyttämä konekäännöstyökalu on integroitu käännösmuistiohjelmaan, kuten ammattikääntäjillä yleensä. Konekäännösten laatua ja käyttökelpoisuutta parantaa se, että työkalun käyttämät käännösmallit on hienosäädetty Oriolan omilla, laadukkailla käännösmuisteilla, joiden sisältö on kokeneiden ammattilaisten tuottamaa. Käyttämämme konekäännösmallit on siis räätälöity nimenomaan lääketieteellisten tekstien kääntämiseen.

Oriolan käännöstiimissä työskennellään viikoittain kymmenien tekstien kanssa, ja palvelemme lääkeyrityksiä kaikkien pohjoismaisten kielten lisäksi monilla muillakin kielillä. Hyvä konekäännöstyökalu voi nopeuttaa työtämme huomattavasti, kun kone tuottaa valmiin raakakäännöksen tekstin pohjaksi. Jos käännösmuistista ei löydy sopivaa osumaa, konekäännin ehdottaa käännöstä. Kielen asiantuntijana kääntäjä arvioi ehdotuksen sopivuutta ja muokkaa sitä tarvittaessa tai ohittaa sen kokonaan ja kääntää virkkeen itse. Näin koneen tuottamat virheet eivät päädy lopulliseen käännökseen. Yhdistämällä koneen nopeus ja ihmisen asiantuntemus voidaan siis tuottaa laadukkaita käännöksiä nopeammin ja edullisemmin.

Moniin verkon ilmaisohjelmiin verrattuna ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen konekäännöstyökalujen tietoturva on myös yleensä huomattavasti paremmalla tasolla. Oriolassa konekäännin on asennettu kunkin kääntäjän tietokoneelle, eikä se lähetä tai tallenna käännettävää tekstiä esimerkiksi ulkoiselle palvelimelle. Konekäännös luodaan tietoturvallisesti kääntäjän omalla tietokoneella, eikä kukaan ulkopuolinen voi päästä siihen käsiksi.

Joskus asiakas lähettää tiimillemme omalla konekäännöstyökalullaan tuotetun käännöksen tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Tämä työskentelytapa soveltuu erityisesti rakenteeltaan yksinkertaisiin ja määrämuotoisiin teksteihin, joista konekäännösohjelma usein suoriutuu hyvin. Haastavammat tekstit on sen sijaan nopeampaa kääntää alusta alkaen käännösmuistiohjelmassa, jolloin kääntäjä voi saumattomasti hyödyntää niin käännösmuisteja, termipankkeja kuin konekäännintäkin.

Konekääntämiselle on siis aikansa ja paikkansa. Ammattilaisen käsissä konekäännösohjelma on oiva apuväline, joka nopeuttaa työtä ja säästää näin sekä kääntäjän että asiakkaan aikaa. Paraskin konekäännös vaatii silti ihmisen tekemän tarkistuksen ennen julkaisua, jotta tekstiin ei jää koneen jäljiltä kömmähdyksiä ja kömpelyyttä. Potilasturvallisuutta ei saa jättää pelkästään koneen käsiin.

Elsa Lehtonen työskentelee Oriolassa lääketieteellisten tekstien kääntäjänä.