Uutishuoneeseen

Kehitys vakaata jakeluliiketoiminnassa, kannattavuutta heikensi Ruotsin annosjakeluliiketoiminta

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson kommentoi Oriolan toista vuosineljännestä: Toinen vuosineljännes oli vakaa, ja liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 407 miljoonaan euroon vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.

24.7.2023

Kasvua edisti ydinliiketoimintamme eli lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden jakeluliiketoiminta, joka kehittyi vakaasti niin Ruotsissa kuin Suomessa markkinoiden kasvun ja vakaiden markkinaosuuksien ansiosta. Heikon Ruotsin kruunun negatiivinen vaikutus näkyi toisella vuosineljänneksellä pääasiassa Oriolan raportoidussa laskutuksessa ja liikevaihdossa. Ruotsin kruunu heikentyi edelleen toisella vuosineljänneksellä ja sillä oli jossakin määrin negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

Oriolan kannattavuus laski toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden tasosta 3,4 (5,5) miljoonaan euroon Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien vuoksi, kuten aikaisemmin on ilmoitettu. Yleinen inflaatio on tasaantunut, mutta kustannukset ovat edelleen korkealla tasolla. Inflaation aiheuttamien paineiden lieventämiseksi toteutimme hinnankorotuksia kaikissa liiketoiminnoissa. Operatiiviset kulut laskivat edellisvuoden tasosta pääosin Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan kustannusten uudelleenjärjestelyn, Ruotsin toimintojen parantuneen tehokkuuden sekä yleisesti tiukan kustannuskurin ansiosta. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Kassavirta oli positiivinen ja tase vahva toisella vuosineljänneksellä.

Yhteisyritys Kronans Apotekin kannattavuus parani edelleen apteekkien hyvän asiakasvirran sekä integraatiosta saavutettujen synergioiden ansioista. Kirjasimme Kronans Apotekilta 0,2 miljoonan euron voiton tuloslaskelmaamme toisella vuosineljänneksellä.

Oriola keskittyy edelleen pitkän aikavälin muutokseen kehittämällä kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadukkuutta. Samalla edistämme kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria. Olen hyvin tyytyväinen uuteen kaupalliseen toimintamalliimme, jossa keskitytään laajaan yhteistyöhön eri markkinoiden välillä. Se on jo osoittautunut onnistuneeksi uusien jakelusopimusten muodossa. Jatkoimme myös kaupallisen osaamisemme vahvistamista järjestämällä myyntikoulutusta, jossa keskityimme asiakassuhteiden hallintaan ja yhdenmukaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Uuden asiakassegmentoinnin avulla pystymme kohdistamaan toimemme ja ymmärrämme paremmin, miten luomme lisäarvoa ja kasvua. Olemme jatkaneet toimitusketjuprosessien yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koko Oriolassa. Tämä koskee myös tärkeimpiä IT-järjestelmiä. Olemme myös tehostaneet toimituksiamme parantamalla kysynnän ja tarjonnan suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä myyntitiimien kanssa. Vahvan kulttuurin kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ja toisella vuosineljänneksellä uudistimme yhdessä henkilöstön kanssa Oriolan arvokuvaukset.

Uskomme, että vastuullinen tulevaisuus perustuu terveyteen, joten vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Vastuullisuustyötämme ohjaavat kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet ja järjestelmällinen kehitystyö. Oriola sai kesäkuussa kultamitalin EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa 2023. Olimme arvioiduista yrityksistä parhaiten menestyneen 5 prosentin joukossa maailmanlaajuisesti. Tämä on hieno tunnustus ja osoitus sitoutumisestamme vastuullisuuteen.

Koko vuoden osalta odotamme edelleen Oriolan oikaistun liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla. Odotamme Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan volyymien pysyvän nykyisellä tasolla toisella vuosipuoliskolla. Lääkemarkkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan. Vahvuutemme on jakeluliiketoiminta, joka kehittyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja jossa aloitamme yhteistyön uusien asiakkaiden kanssa toisella vuosipuoliskolla. Jatkamme hinnankorotuksia ja tiukkaa kustannuskuria korkean inflaation vaikutusten lieventämiseksi. Olen erittäin tyytyväinen henkilöstömme saavutuksiin toisella vuosineljänneksellä, ja haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia sitoutumisesta ja kovasta työstä.

Katarina Gabrielson on Oriolan toimitusjohtaja. Tämä blogiteksti on julkaistu vuoden 2023 puolivuosikatsauksessa, jonka voit lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.