Uutishuoneeseen

Vakaa myynnin kasvu jakeluliiketoiminnassa, vahva taloudellinen asema

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson kommentoi Oriolan kolmannetta vuosineljännestä: Myynnin vakaa kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Oriolan liikevaihto oli 376,5 miljoonaa euroa, mikä on viime vuoden tasolla.

1.11.2023

Ydinliiketoimintamme eli lääkkeiden jakeluliiketoiminta kehittyi hyvin erityisesti Ruotsissa. Tämä kompensoi Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien negatiivista vaikutusta. Osuutemme lääkkeiden jakelumarkkinoista pysyi vakaana sekä Ruotsissa että Suomessa. Lääkkeiden jakelumarkkinoiden kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä hieman heikompaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta uskomme, että markkinoiden pitkän aikavälin kehitystä edistävät tekijät eivät ole muuttuneet. 

Oikaistu liikevoitto laski edellisvuoden tasosta 4,4 (6,6) miljoonaan euroon. Kannattavuutta heikensivät kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienemmät volyymit, ja Ruotsin kruunun heikennyttyä edelleen vaikutus oli nähtävissä myös liikevoitossa. Oikaistu liikevoitto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oli 4,7 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa oli 5,2 (4,8) miljoonaa euroa. Operatiiviset kulut laskivat edellisvuoden tasosta, mikä johtui pääasiassa Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan uudelleenjärjestelystä. Oriolan taloudellinen asema on edelleen vahva. Liiketoiminnan nettorahavirtamme oli kolmannella vuosineljänneksellä positiivinen ja käyttöpääoma normaalilla tasolla. Katsauskauden lopussa Oriolan nettovelka oli lähellä nollaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä keskityimme edelleen kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadukkuuden kehittämiseen sekä edistämään kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria. Olemme vahvistaneet kaupallista osaamistamme järjestämällä koulutusta ja keskitymme erityisesti parantamaan ymmärrystämme siitä, miten luomme lisäarvoa asiakkaillemme. Tiiviimpi yhteistyö myynnin sekä kysynnän ja tarjonnan suunnittelussa parantaa toimitustemme tehokkuutta.

Yhteisyritys Kronans Apotekin kannattavuuden lasku liittyi alhaisempaan liikevaihtoon toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui asiakasvirroista. Operatiivisesti Kronans Apotek keskittyy edelleen integraation toteuttamiseen ja synergiaetujen saavuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa ilmoitimme Svensk dos AB:n myynnistä Apotekstjänst Sverige AB:lle. Oriola luopuu samalla annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa. Svensk dos on menettänyt markkinaosuuttaan viimeisen 12 kuukauden aikana, emmekä ole käynnissä olevan strategiaprosessimme aikana tunnistaneet mahdollisuuksia liiketoiminnan palautumiselle lähitulevaisuudessa, mikä johtuu Ruotsin tämänhetkisestä tarjouskilpailun markkinatilanteesta. Yrityskauppa luo Svensk dosille jatkuvuutta ja tukee päätöstämme keskittyä entistä vahvemmin ydinliiketoimintaamme eli lääkkeiden jakeluun. Odotamme saavamme järjestelylle Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksynnän viimeistään vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Jatkossa tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötämme Apotekstjänstin kanssa apteekkien terveystuotteiden toimittajana.

Svensk dos AB:tä koskevan ilmoituksen yhteydessä julkistimme myös uudet näkymät vuodelle 2023. Odotamme oikaistun liikevoiton ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin vuonna 2022 (19,7 miljoonaa euroa). Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Keskitymme edelleen Oriolan pitkän aikavälin muutokseen. Henkilöstömme on osoittanut upeaa sitoutumista ja motivaatiota koko vuoden ajan, mistä olen äärimmäisen ylpeä. 

Katarina Gabrielson on Oriolan toimitusjohtaja. Tämä blogiteksti on julkaistu osavuosikatsauksessa tammi-syyskuulta 2023, jonka voit lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.