Uutishuoneeseen

Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhtiöön on viimeistelty

3.10.2022

Oriola Oyj:n sisäpiiritieto 3.10.2022 klo 12.15

Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhtiöön on viimeistelty

Oriola Oyj:n Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhteisyritykseen on viimeistelty. Järjestely tukee Oriolan muutosprosessia yhtiön keskittyessä rooliinsa lääkkeitä ja terveydenhuoltopalveluja toimittavana infrastruktuuriyrityksenä sekä palvelujen tarjoamiseen lääkeyrityksille ja apteekeille.

Oriola ja Euroapotheca omistavat uuden yhtiön 50 prosentin tasaosuuksin. Järjestelyn arvioidaan tuovan noin 25 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut käyttökatetasolla. Synergioiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä järjestelyn toteutumisesta lukien.

Järjestelyllä odotetaan olevan noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Oriola-konsernin nettotulokseen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mukaan lukien muuntoerot ja järjestelyyn liittyvät kulut. Tavanomaiset järjestelyn toteuttamiseen liittyvät oikaisut, valuuttakurssien muutokset ja järjestelyn toteutumisen ajankohta vaikuttavat arvioon. Oriola luokitteli Kronans Apotekin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, joten siitä ei ole tehty poistoja. Tällä oli 10,2 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun saakka, ja vaikutus on vieläkin suurempi kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Tämä kompensoi osan Oriola-konserniin kohdistuvasta negatiivisesta vaikutuksesta.

Emoyhtiön osalta järjestelyllä on noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettotulokseen. Tämä vähentää emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja vastaavalla määrällä. Kuten 9.2.2022 on kerrottu, Euroapotheca maksaa Oriolalle kertakorvauksena noin 24 miljoonan euron käteisvastikkeen 50/50 prosentin omistusosuuksien saavuttamiseksi uudessa yhtiössä.

Järjestelyn taloudellinen vaikutus toteutuu ja täsmentyy vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja raportoidaan Oriolan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa.

Vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä alkaen Oriola raportoi uuden yhteisyrityksen osakkuusyhtiönä, johon sovelletaan pääomaosuusmenetelmää, ja esittää osakkuusyhtiön tuloksen osuuden konsernitilinpäätöksessä ennen liikevoittoa.

Oriola Oyj

 

Lisätietoja

Mikael Wegmüller
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. +358 040 776 2314
sähköposti: mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com