Uutishuoneeseen

Logistiikkaa Suomessa - Tarkasti, nopeasti ja taidolla

12.11.2015

Oriolalla on ajossa kuljetuspäivänä noin 150 autoa. Kuukausittain kuljetetaan 287 000 kollia 4 300 eri osoitteeseen. Oriolan päälogistiikkakeskus sijaitsee Espoon sydämessä, josta toimitukset tavoittavat asiakkaat pääkaupunkiseudulla jopa alle kahdessa tunnissa.

Jokaisessa jakeluautossa on reaaliaikainen kuljetusolojen ja lämpötilan seuranta. Mittauspisteitä kussakin autossa on vähintään kaksi, sillä lämpötila voi olla hyvinkin erilainen lastausoven luona ja kontin perällä. Seurantalaitteet mittaavat lämpötiloja 15 minuutin välein ja hälyttävät, jos ne alittuvat tai ylittyvät.

- Reaaliaikaisen lämpötilaseurannan ansiosta pystymme tarvittaessa puuttumaan tilanteeseen ympäri vuorokauden, ennen kuin vahinkoja on edes tapahtunut, kertoo jakelupäällikkö Juhani Jäppinen.

Kaikkiin kuljetussopimuksiin kirjataan yksityiskohtaisesti Oriolan laatuvaatimukset, toiminta- ja työohjeet. Kuljetusliikkeet koulutetaan toimintaohjeistukseen ja Oriola auditoi kuljetusliikkeiden toimintaa säännöllisesti sekä toteuttaa laadunvarmistuksen määräämän määrän pistokokeita.

- Poikkeamat tunnistetaan ja käsitellään, ja niiden pohjalta toteutetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet, sanoo Jäppinen.

Oriola myös seuraa kuljetusvirheiden määrää suhteutettuna kuljetetun tavaran määrään ja ajojen tiheyteen. Eri kuljetusliikkeet näkevät raportit toistensa suoriutumisesta. Tulokset ovat parempia kuin hyviä. Kuljetusyritykset ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä saamaansa palautteeseen, joka yksilöi mahdolliset kehityskohteet. Jos ongelmia on löytynyt, ne on pystytty korjaamaan heti. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 verrattuna kuljetusvirheiden määrä on vähentynyt peräti 14 %.