Uutishuoneeseen

Naantalin Apteekkisydämelle Vuoden 2023 tutkimusapteekki -tunnustus

Potilailta kerättävää tietoa hyödynnetään yhä kattavammin lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa, kun arvioidaan muun muassa hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Vuoden 2023 tutkimusapteekkina palkittu Naantalin Apteekkisydän on osallistunut ansiokkaasti potilaskyselyjen toteuttamiseen. Tutkimusapteekkitoiminta on kansainvälisestikin ainutlaatuinen malli potilaiden omaa hoitoaan koskevien kokemusten kartoittamiseen.

10.1.2024

Tunnustuksen vastaanottivat Apteekkisydämessä apteekkari Johanna Pulkki (2. oik. seisomassa) ja proviisori Pauliina Suotunen (vas. istumassa). Mukaan kuvaan ehtivät myös farmaseutti Anniina (vas. seisomassa), lääketeknikko ja kosmetologi Nina, lääketeknikot Riina ja Joanna sekä farmaseutit Natalja (2. vas. istumassa), Laura ja Riitta.

Naantalin Apteekkisydän on ollut mukana tutkimustoiminnassa vuodesta 2020. Valtakunnalliseen tutkimusapteekkien verkostoon kuuluu Suomessa noin 150 apteekkia, joiden kanssa Oriola toteuttaa tutkimuksia lääkehoidon arkivaikuttavuudesta. Potilaille suunnatuilla kyselytutkimuksilla kerätään ajantasaista tietoa lääkehoidon vaikuttavuudesta ja toimivuudesta potilaan arjessa. Kyselyillä voidaan selvittää esimerkiksi potilaan sitoutumista hoitoon, terveyskäyttäytymistä, koettua tautitaakkaa sekä lääkehoidon vaikutuksia elämänlaatuun.

Vuoden 2023 tutkimusapteekin valintaperusteissa korostui erityisesti sitoutuneisuus erilaisiin kyselytutkimuksiin osallistumiseen sekä apteekin henkilökunnan positiivinen asenne ja aktiivisuus.

”Olen iloisesti yllättynyt saamastamme tunnustuksesta. Kiitos siitä kuuluu innostuneen henkilökuntamme lisäksi asiakkaillemme, jotka ovat aktiivisesti vastanneet kyselyihin. On hienoa, että myös apteekeilla on mahdollisuus olla mukana lääkealan tutkimustyössä. Siihen motivoivat tärkeään tutkimustyöhön osallistuminen ja luontainen kiinnostus oman alan ajankohtaiseen tietoon”, sanoo Johanna Pulkki, Apteekkisydämen apteekkari.

Tutkimustoiminta syventää asiakassuhteita

Apteekin asiakkaat voivat kyselytutkimusten kautta saada äänensä kuuluviin oman lääkehoitonsa kehittämisessä tulevaisuudessa. Omalle henkilökunnalle tutkimustoiminta puolestaan tuo vaihtelua asiakaspalvelutehtäviin:

”Parhaimmillaan tutkimustoiminta lisää farmaseuttista osaamista sekä syventää apteekin ja asiakkaan välistä kommunikointia”, kertoo proviisori Pauliina Suotunen, Apteekkisydämen tutkimusvastaava.

Hänen mukaansa asiakkaat suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti kyselytutkimuksiin vastaamiseen. Joustavuus on kuitenkin heille tärkeää, sillä aina asiakas ei ehdi jäädä täyttämään kyselyä apteekkiin asioinnin yhteydessä. Kyselytutkimukset toteutetaan Oriolan digitaalisella tutkimusalustalla, minkä ansiosta asiakas voi vastata kyselyyn myös linkin kautta esimerkiksi kotoa käsin.

Kyselytutkimukset tuottavat arvokasta tietoa terveydenhuollon päätöksentekoon

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustus on jaettu vuodesta 2014. Sen tarkoituksena on nostaa esiin apteekeissa tehtävää arvokasta ja uraauurtavaa tutkimustyötä, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tapa kerätä tietoa potilailta (Patient-Reported Outcome, PRO, data).

”Kyselytutkimusten toteuttaminen apteekeissa on luontevaa, sillä ne ovat tärkeitä terveydenhuollon kohtaamispaikkoja ja apteekin ammattilaiset tunnistavat tutkimuskriteerit täyttävät asiakkaat. Apteekeissa tehtävällä tutkimustyöllä on merkitystä koko terveydenhuollon arvoketjulle, sillä arkivaikuttavuustutkimuksia ja PRO-dataa hyödynnetään lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa kasvavassa määrin. Lämpimät onnittelut Apteekkisydämelle tunnustuksesta ja kiitos tärkeästä työstä tutkimustoiminnan hyväksi”, sanoo Timo Purmonen, Oriolan Data-Driven Business and Market Access -palvelujen johtaja.