Uutishuoneeseen

Arkivaikuttavuustieto tukee lääkkeen hyväksymistä korvauskelpoiseksi

24.4.2018

Kliinisissä teho- ja turvallisuustutkimuksissa lääkehoito toteutuu tarkoin suunnitellulla protokollalla, mutta hinta- ja korvattavuushakemuksien yhteydessä esitettyihin kustannusvaikuttavuusmallinnuksiin jää väistämättä tosielämän mentäviä aukkoja.

Kansallisiin tietovarantoihin kerääntyvä tieto on lähes poikkeuksetta lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kirjaamaa. Tämän vuoksi rekisteritutkimukset eivät ole juurikaan pystyneet valottamaan potilaan hoidosta saamaa hyötyä. Jos halutaan tietää, miten potilas kokee oman hoitonsa, miten sitoutunut hän siihen on ja miten hoito vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, täytyy data kerätä suoraan potilailta. Apteekki on luonteva paikka lääkkeiden todellista käyttöä koskevan tiedon selvittämiseen.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimuskonsepti

Oriolan Market Access –asiantuntijapalveluiden yksi painopistealueista on lääkehoitojen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden analysointi arkivaikuttavuustietoa (real world dataa, RWD) hyödyntämällä. Reseptintoimituksen yhteydessä tehtävillä kyselytutkimuksilla pystymme nopeasti ja kustannustehokkaasti selvittämään käyttäjältä itseltään, miten lääkkeet vaikuttavat.

-    Tutkimuskonsepti on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, toteaa Jaana Joutseno, Oriola konserniin kuuluvan Farentan Market Access osaston johtaja.

Tarve arkivaikuttavuustiedolle lisääntyy

Tarve arkivaikuttavuustiedon seuraamiselle lisääntyy jatkuvasti, sillä monet uusista lääkkeistä ovat biologisia ja usein niiden hinta on perinteisiä lääkkeitä korkeampi. Varsinkin tarkoin kohdennettujen hoitojen kohdalla on entistä suurempi tarve seurata, onko annettu hoito vaikuttavaa. Vaikuttavuustieto kiinnostaa lääkekorvauksien maksajaa Kelaa sekä lääkekustannuksia tarkkaan seuraavia sairaanhoitopiirejä. Lääkäreitä vaikuttavuustieto auttaa hoitopäätösten tekemisessä ja lääkkeen oikeanlaiseen käyttöön ohjaamisessa.

-Oriolan Market Access -asiantuntijatiimin tekemillä vaikuttavuusanalyyseilla voidaan todistaa, että lääke toimii paitsi kliinisissä tutkimuksissa, myös todellisessa käytössä, ja kannattaa siksi ottaa hoitokäytäntöihin ja yhteiskunnan korvattavaksi, Jaana Joutseno summaa.