Uutishuoneeseen

Oriola menestyi yritysten monimuotoisuutta arvioivassa FINDIX-selvityksessä

4.3.2019

Oriola nousi jaetulle 4. sijalle suomalaisyritysten johdon ja hallitusten monimuotoisuutta arvioineessa FINDIX-selvityksessä. Vertailussa kärkeen sijoittuivat Stora Enso, Finnair ja Rovio sekä Oriolan kanssa samalle sijalle Paulig, Stockmann, Terveystalo ja Yleisradio.

Selvityksessä tutkittiin monimuotoisuutta viiden eri muuttujan kautta. Tarkastelun kohteena olivat johtoryhmien ja hallitusten sukupuoli- ja ikäjakaumat, kansainvälisyys, koulutus ja toimialakohtaiset ammattitaustat. Muuttujien valinta perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen arvopaperiyhdistyksen hallinnointikoodiin, jossa kyseiset muuttujat nostetaan esille monimuotoisuutta edistävinä tekijöinä.

”Olemme ylpeitä sijoittumisestamme vertailussa. Haluamme työnantajana edistää monimuotoisuutta koko organisaatiossa, ja esimerkiksi työntekijöidemme ikäjakauma on hyvin tasainen”, kertoo Oriolan henkilöstöjohtaja Teija Silver.

Monimuotoisuusselvityksessä vertailtiin 89 yrityksen hallituksia ja johtoryhmiä. Yritysten tiedot kerättiin 1.11.2018–31.1.2019 välisenä aikana. Tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, kuten verkkosivuihin ja vuosikertomuksiin.

FINDIX-selvitys julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa. Vastedes vuosittain julkaistavan FINDIX-indeksin tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa yritysten johdolle, sijoittajille, työntekijöille, päättäjille sekä muille sidosryhmille.

Lisätietoa:
Tuula Lehto, viestintäjohtaja, tuula.lehto@oriola.com

Findixin lehdistötiedote