Edistämme lääkkeiden turvallista käyttöä

Ammattilaisemme annosjakelussa, potilastukipalveluissa ja lääkeneuvonnassa tukevat kuluttajia lääkkeiden turvallisessa käytössä.

Lääkeneuvonta- ja potilastukipalvelumme auttavat potilaita lääkkeiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Potilaan saama yksilöllinen tuki tai neuvonta edistää lääkehoitoon sitoutumista. Kesken jääneet lääkekuurit voivat altistaa sairauksien pitkittymiselle tai uusiutumiselle, mikä lisää terveydenhuollon kustannuksia ja työnantajalle koituvia sairauspoissaoloja.

Koneellisessa annosjakelussa lääketabletit ja -kapselit pakataan kerta-annospusseihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta, mikä auttaa potilasta ottamaan oikean annoksen oikeaan aikaan.

Oriolan annosjakelun tuotantoyksiköt sijaitsevat Helsingissä ja Uppsalassa Ruotsissa. Koneellisesti pussitetut lääkkeet toimitetaan esimerkiksi apteekkiin tai kotihoitoon.

Palvelu parantaa lääkitysturvallisuutta, sillä koneellinen annosjakelu on luotettavampi kuin lääkkeiden jakaminen käsin. Lisäksi teemme kaikille uusille potilaille kokonaislääkityksen tarkistuksen, jolla varmistetaan, että kaikki lääkkeet ovat yhteensopivia ja tarpeellisia. Palvelu vähentää myös lääkejätettä, koska kotiin ei kerry ylimääräisiä lääkepakkauksia. Koneellinen annosjakelu myös vapauttaa hoivakodeissa ja kotihoidossa henkilöstön aikaa esimerkiksi potilaiden kohtaamisiin.