Ympäristö: Nettonollan tavoitteleminen ilmastovaikutuksissa

Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen ihmiskuntaan kohdistuva terveysuhka, joka vaikuttaa sekä terveyteen että terveydenhuoltojärjestelmiin. Terveyttä ja hyvinvointia edistävänä yhtiönä meillä on erityinen velvollisuus toimia visiomme mukaisesti terveemmän huomisen puolesta.

Oriola on sitoutunut käyttämään luonnonvaroja vastuullisesti ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoittelemme hiilineutraaliutta omissa toiminnoissamme (Scope 1 ja 2) vuoteen 2025 mennessä ja koko toimitusketjussa (Scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Vuoden 2023 loppuun mennessä tavoitteenamme on, että kaikki käytetty sähkö on uusiutuvaa ja lämpö hiilineutraalia. Osa käsittelemistämme tuotteista edellyttää kylmäsäilytystä, ja jäähdytyksen kysyntä kasvaa. Jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Pidämme myös ympäristöystävällisten kylmäaineiden käyttöön siirtymistä välttämättömänä. 

Kuljetukset ovat Oriolan suurin epäsuorien päästöjen lähde. Teemme jatkuvasti yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, käyttämällä kapasiteettia tehokkaasti sekä laajentamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Tähtäämme toiminnoissamme jätteen vähentämiseen, kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön. Tukku- ja jakeluliiketoiminnoissa jätettä syntyy pääasiassa pakkausmateriaaleista. Jätteen vähentämiseksi käytämme toimituksissamme pääsääntöisesti uudelleenkäytettäviä kuljetuslaatikoita ja kylmäelementtejä. Työntekijöidemme ja toimitusketjuun kuuluvien kumppaniemme järjestelmällisen työn ansiosta kierrätysasteemme on noussut tasaisesti. 

Olennaiset aiheet ja strategiset tavoitteet: 

  • Ilmasto ja päästöt, mukaan lukien kuljetukset
  • Energiatehokkuus
  • Lääkkeiden ja pakkausten ympäristövaikutus
  • Jäte, kierrätys ja uudelleenkäyttö

Tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä 
Tavoite: Kierrätysasteen kasvattaminen