Ympäristö – kohti hiilineutraaliutta

Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen ihmiskuntaan kohdistuva terveysuhka, joka vaikuttaa sekä terveyteen että terveydenhuoltojärjestelmiin. Terveyttä ja hyvinvointia edistävänä yhtiönä meillä on erityinen velvollisuus toimia visiomme mukaisesti terveemmän huomisen puolesta.

Toimintamme ympäristövaikutusten minimointi on meille tärkeää. Olemme asettaneet Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen päämäärän mukaisesti tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteemme kattaa sekä oman toimintamme suorat ja energiaan liittyvät päästöt (Scope 1 ja Scope 2) että toimitusketjusta aiheutuvat epäsuorat päästöt (Scope 3). 

Osana tätä tavoitetta sitouduimme vuonna 2021 saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähennämme omistamiemme päästölähteiden ja energian kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nollaan. Muut välitavoitteemme ovat, että vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki yhtiön kiinteistöissä käytetty sähkö on uusiutuvaa ja lämpö hiilineutraalia ja että kaikesta ei-lääkkeellisestä jätteestä kierrätetään vähintään 87 prosenttia.

Edistämme näitä tavoitteita järjestelmällisellä ympäristöjohtamisella. Se tarkoittaa, että pyrimme jatkuvasti tunnistamaan mahdollisuuksia ympäristövaikutustemme pienentämiseksi ja arvioimaan suoriutumistamme. Osana tätä toimintaa teemme myös läheistä yhteistyötä kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa.