Vastuullisuus Oriolassa

Oriolan vastuullisuusagenda perustuu kolmeen teemaan: Ympäristö, Ihmiset ja Hallinnointi ja yhteiskunta.

Kohti terveempää huomista

Uskomme Oriolassa, että terveys on kestävän tulevaisuuden ytimessä. Edistämme terveempää huomista palvelujemme ja tuotteidemme kautta sekä pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset. Ydinliiketoiminnallamme eli lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupalla on tärkeä ja myönteinen rooli yhteiskunnassa sekä ihmisten elämässä.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu liiketoimintastrategiaamme. Korkealaatuisella vastuullisuustyöllä toteutamme yhtiön tarkoitusta, "Health for life". Edistämme ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisten käytäntöjen viemistä osaksi päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoa. 

Vastuullisuusagenda ohjaa työtämme kohti kunnianhimoisia pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteitamme. Luomme arvoa eri sidosryhmille arvoketjussamme: henkilöstölle, asiakkaille ja osakkeenomistajille sekä yhteisöille, joissa toimimme. 

Oriolan vastuullisuusagenda

Jotta voimme jatkuvasti kehittää ymmärrystämme siitä mikä on Oriolan kannalta olennaista ja vastata sidosryhmiemme muuttuviin odotuksiin, pyrimme toteuttamaan olennaisuusmäärittelyn kolmen vuoden välein. Sen tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja priorisoida olennaisimmat teemat arvoketjussamme paitsi sidosryhmien myös liiketoimintamme kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan sekä toimintamme vaikutusta yhteiskuntaan että tunnistettujen teemojen mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnallemme.

Oriolan vastuullisuusagenda päivitettiin vuonna 2023 uusimman olennaisuusmäärittelyn mukaisesti ja se perustuu kolmeen pääteemaan: Ympäristö, Ihmiset ja Hallinnointi ja yhteiskunta. Jokaisen kolmen teeman sisällä Oriolalla on tärkeä asema tarjoamalla palveluita ja tuotteita, jotka parantavat niin ihmisten kuin ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Kestävä kasvu ja taloudellinen kannattavuus ovat kaiken toimintamme perusta. 

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Arvioimme tuloksia kullekin teemalle asetettujen strategisten ja operatiivisten mittarien avulla. 

Oriola on sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.