Vastuullisuus Oriolassa

Oriolan vastuullisuusohjelmassa on kolme teemaa: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö.

Oriolan vastuullisuusohjelma ja vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet ovat osa konsernistrategiaa. Strategiakauden tavoiteasetanta ohjaa työtämme kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Vastuullisuusohjelmamme perustuu olennaisuusmäärittelyyn ja on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Lisäämme yrityksemme tarkoituksen, ”Health for life”, mukaisesti terveemmän elämän edellytyksiä – liittyivätpä ne yhteiskuntaan, työntekijöihimme tai ympäristöön.

Lääketurvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on Oriolan toiminnan tärkein ja yhteiskunnallisesti merkittävin tehtävä. Noin puolet Suomen ja Ruotsin lääkkeistä kulkee meidän kauttamme. Ruotsalainen Kronans Apotek -apteekkiketjumme sekä potilastuki- ja annosjakelupalvelumme edistävät lääkkeiden turvallista käyttöä. Lisäksi kehitämme lisää palveluita helpottaaksemme perusterveydenhuoltoa ja tuomme vastuullisia hyvinvoinnin tuotteita markkinoille.

Oriola työllistää noin 4 300 lääkealan ammattilaista apteekeissa, logistiikkakeskuksissa ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme: heidän asiantuntemuksensa ja osaamisensa on perusedellytys erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiselle, vastuulliselle liiketoiminnalle sekä lääkealan tiukkojen laatuvaatimusten täyttämiselle. Panostuksemme henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin rakentavat myös kilpailukykyämme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Haluamme tarjota työntekijöillemme lääkealan monipuolisimmat urapolut sekä tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työpaikan.

Maapallon hyvinvointi on olennainen osa ihmisten terveyttä ja terveemmän tulevaisuuden luomista. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää, että vähennämme hiilidioksidipäästömme nollaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Olemme asettaneet strategiakaudelle KPI-mittarit:

image description

Yhteiskunta: ihmisten terveyden edistäminen

  • uusien terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen
  • korkealaatuiset lääketoimitukset
  • vastuullisten tuotteiden määrä omissa tuotemerkeissä
  • lääkkeiden turvallisen käytön varmistaminen
image description

Ihmiset: paras työntekijäkokemus

  • henkilöstön sitoutuminen
  • henkilöstön vaihtuvuus
image description

Ympäristö: hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

  • Uusiutuva energia
  • Kierrätysaste