Vastuullisuus Oriolassa

Oriolan vastuullisuusohjelmassa on kolme teemaa: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö.

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa ympäristössä yritysten kyky vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisesti korostuu enemmän kuin koskaan. Ilmastonmuutos edellyttää vastuullisia liiketoimintavalintoja sekä vastuullisuusriskien hallintaa. Yhtiön tarkoituksen – ”Health for life” – kanssa linjattu vastuullisuusstrategiamme auttaa meitä hallitsemaan näitä päivittäiseen työhömme kytkeytyviä maailmanlaajuisia haasteita ja mahdollisuuksia: palvelumme edistävät ihmisten ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia.

Uskomme Oriolassa, että terveys on kestävän tulevaisuuden ytimessä, ja tämä ajatus ohjaa toimintaamme. Lääketurvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on tärkein tehtävämme. Noin puolet Suomessa ja Ruotsissa käytetyistä lääkkeistä kulkee Oriolan kautta. Vastuullisuustyömme rakentuu yhteiskunnalle tuottamallemme arvolle:

  • Potilastuki-, lääketieto- ja annosjakelupalvelumme edistävät lääkkeiden turvallista käyttöä
  • Tuomme markkinoille vastuullisia hyvinvoinnin tuotteita edistääksemme ihmisten terveyttä
  • Panostamme henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin tarjoamalla työntekijöillemme monipuolisia urapolkuja sekä tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työpaikan
  • Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä ja toimitusketjun epäsuorissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä

Oriolan vastuullisuusstrategia

Oriolan vastuullisuusohjelma perustuu olennaisuusmäärittelyn pohjalta koottuihin aiheisiin ja sisältää kolme teemaa: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö. Liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta tärkeimpien aiheiden tunnistaminen ja priorisointi perustuu olennaisuusmäärittelyyn, jossa on analysoitu sidosryhmiemme odotuksia sekä arvoketjumme yhteiskunnallisia, ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja määrittäneet vastuullisuusstrategiaamme neljä tavoitetta, joiden suhteen meillä on eniten annettavaa.

Oriolan vastuullisuusohjelma ja jokaiselle teemalle määritetyt vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet ovat osa yhtiön strategiaa. Olemme asettaneet useita KPI-mittareita, joiden avulla mittaamme työmme tuloksia. Osana Oriolan käynnissä olevaa strategiatyötä arvioimme parhaillaan vastuullisuusohjelmaamme sekä seuraavan strategiakauden tavoitteita.

Vastuullisuusohjelmamme on kattanut Kronans Apotek -apteekkiketjun 3.10.2022 asti, jolloin se yhdistyi Apoteksgruppenin kanssa uuteen Swedish Pharmacy Holding AB nimiseen yhtiöön.

Vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Olemme asettaneet strategiakaudelle KPI-mittarit:

Yhteiskunta: ihmisten terveyden edistäminen

  • lääketoimitusten laatu ja tarkkuus
  • lääkkeiden turvallinen ja oikea käyttö

Ihmiset: vastuullinen työntekijäkokemus

  • henkilöstön sitoutuminen

Ympäristö: hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

  • Uusiutuva sähkö ja hiilineutraali lämpö
  • Jätteen kierrätys