Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Oriolan toiminnalla on tärkeä merkitys sekä yhteiskunnalle että terveydenhuollolle. Yrityksenä menestyksemme on riippuvainen muun muassa siitä, millaisena kumppanina, työnantajana tai sijoituskohteena meitä pidetään. Säännöllinen vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa on edellytys sille, että voimme kehittää toimintatapojamme vastaamaan sidosryhmien odotuksiin sekä ymmärtää mahdollisia trendejä ja muutoksia liiketoimintaympäristössämme.

Oriolan sidosryhmiä ovat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat (muun muassa lääkeyritykset, apteekit ja päivittäistavarakaupat), nykyinen ja potentiaalinen henkilöstö, sijoittajat ja analyytikot, tavarantoimittajat ja alihankkijat, viranomaiset, lainsäätäjät ja media.

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa:

  • asiakaskohtaamiset ja -foorumit, asiakastyytyväisyyskyselyt
  • asiakkaiden, kumppanien ja tavarantoimittajien kohtaamiset seminaareissa ja messuilla
  • vuosittaiset kehityskeskustelut, henkilöstökysely
  • tulosjulkistukset, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset, yhtiökokous