Panoksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Oriola on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja vastuullisuusstrategiamme on linjassa niiden kanssa. Kestävän kehityksen globaali tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. 17 tavoitteen joukosta seuraavat neljä ovat meille merkityksellisimmät:

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Oriolan lääkejakelu varmistaa lääkkeiden saatavuuden ja tasa-arvoisen saavutettavuuden. Jakelemme lähes puolet Suomen ja Ruotsin lääkkeistä sekä suurimman osan rokotteista Ruotsissa. Annosjakelumme sekä potilastuki- ja lääkeneuvontapalvelumme edistävät lääkkeiden turvallista käyttöä. Tosielämän tietoon perustuvat (Real World Evidence) tutkimuksemme edistävät tietoon perustuvaa päätöksentekoa terveydenhuollossa ja vaikuttavan lääkehoidon kehittämistä.

Lue lisää roolistamme yhteiskunnassa.

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme koskevat periaatteet, joita kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintojen tulee noudattaa. Oriolassa on myös käytössä väärinkäytösten anonyymi raportointikanava, ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme ilmoittamaan, mikäli he havaitsevat arvojemme vastaista toimintaa tai väärinkäytöksiä. Edistämme eettisiä toimintatapoja toimitusketjussamme liikekumppanin eettisillä ohjeilla (Business Partner Code of Conduct) ja järjestelmällisillä toimittaja-arvioinneilla.

Tuemme tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät soveltuvuuden ja ammatillisen osaamisen perusteella. Toteutamme esimerkiksi vuosittain palkka-arvioinnin varmistaaksemme, ettei palkkauksessa ilmene perusteettomia eroja. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille tärkeää, ja työtapaturmataajuus on Oriolassa matala.

Lue lisää Oriolasta työnantajana.
Lue lisää sitoutumisestamme eettisiin liiketoimintakäytäntöihin.

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Oriolan missio on tarjota vastuullisia tuotteita ja palveluja, ja tavoitteemme on lisätä vastuullisten terveys- ja hyvinvointituotteiden osuutta omissa tuotemerkeissämme. Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset järjestelmällisen ympäristöjohtamisen avulla. Teemme jatkuvasti töitä kierrätyksen lisäämiseksi ja toiminnassamme syntyvän jätteen minimoimiseksi. Olemme aktiivisesti mukana myös erilaisissa lääkealan hankkeissa, jotka tukevat vastuullista kuluttamista.

Lue lisää vastuullisuuden hallinnoinnista.

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että vähennämme omistamiemme päästölähteiden sekä energian kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nollaan. Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin. Välitavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2023 loppuun mennessä ja lisäämme niiden osuutta määrätietoisesti.

Lue lisää hiilijalanjäljestämme.