Panoksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Oriola on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja vastuullisuusstrategiamme on linjassa niiden kanssa. Kestävän kehityksen globaali tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. 17 tavoitteen joukosta seuraavat viisi ovat meille merkityksellisimmät:

Oriolan lääkejakelu ja valtakunnallinen apteekkiverkosto Ruotsissa varmistavat lääkkeiden saatavuuden ja tasa-arvoisen saavutettavuuden. Jakelemme lähes puolet Suomen ja Ruotsin lääkkeistä sekä suurimman osan rokotteista Ruotsissa. Annosjakelumme sekä potilastuki- ja lääkeneuvontapalvelumme edistävät lääkkeiden turvallista käyttöä. Ruotsissa apteekkityöntekijämme opastavat ihmisiä lääkkeiden turvallisesta käytöstä, ja apteekkiemme terveyttä edistävät palvelut, kuten rokotukset, ovat helposti saavutettavia ja tukevat perusterveydenhuoltoa. Tosielämän tietoon perustuvat (Real World Evidence) tutkimuksemme edistävät tietoon perustuvaa päätöksentekoa terveydenhuollossa ja vaikuttavan lääkehoidon kehittämistä.

Lue lisää roolistamme yhteiskunnassa.

Kannustamme kuluttajia palauttamaan käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet apteekkiin, jotta ne eivät päädy sekajätteen tai viemärin kautta luontoon. Keräämme Ruotsissa apteekkiketjumme kautta vuosittain satoja tonneja lääkejätettä, jonka toimitamme asianmukaisesti hävitettäväksi. Suomessa osallistumme vuosittain kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta lääkejätteen oikeasta hävittämisestä Itämeren suojelemiseksi.

Lue lisää jätehuollostamme.

Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme koskevat periaatteet, joita kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintojen tulee noudattaa. Oriolassa on myös käytössä väärinkäytösten anonyymi raportointikanava, ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme ilmoittamaan, mikäli he havaitsevat arvojemme vastaista toimintaa tai väärinkäytöksiä. Edistämme eettisiä toimintatapoja toimitusketjussamme liikekumppanin eettisillä ohjeilla (Business Partner Code of Conduct) ja järjestelmällisillä toimittaja-arvioinneilla.

Tuemme tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät soveltuvuuden ja ammatillisen osaamisen perusteella. Esimerkiksi sukupuolijakauma ylimmässä johdossamme on tasa-arvoinen, ja tarjoamme vuosittain monille opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä apteekeissa sekä jakelukeskuksissa ja varastoissa. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille tärkeää, ja työtapaturmataajuus on Oriolassa matala.

Lue lisää Oriolasta työnantajana.
Lue lisää sitoutumisestamme eettisiin liiketoimintakäytäntöihin.

Oriolan missio on tarjota vastuullisia tuotteita ja palveluja, ja tavoitteemme on lisätä vastuullisten terveys- ja hyvinvointituotteiden osuutta omissa tuotemerkeissämme. Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset järjestelmällisen ympäristöjohtamisen avulla. Teemme jatkuvasti töitä kierrätyksen lisäämiseksi ja toiminnassamme syntyvän jätteen minimoimiseksi. Olemme aktiivisesti mukana myös erilaisissa lääkealan hankkeissa, jotka tukevat vastuullista kuluttamista.

Lue lisää vastuullisuuden johtamisesta.

Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että vähennämme omistamiemme päästölähteiden sekä energian kulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nollaan. Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin. Välitavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä omissa kiinteistöissämme vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lue lisää hiilijalanjäljestämme.