Olennaisuusmäärittely

Oriolan vastuullisuustyö perustuu yhdessä avainsidosryhmien kanssa tehtyyn olennaisuusmäärittelyyn. Sen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy olennaisiin asioihin. Analyysin perusteella määrittelimme vastuullisuusohjelmamme , joka kattaa vastuullisuusteemat ja pitkän aikavälin tavoitteet. 

Olennaisuusmäärittely toteutettiin alun perin vuonna 2018. Sen lähtökohtana oli kysely, jonka teimme avainsidosryhmille (asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat ja muut liiketoimintakumppanit). Saimme kyselyyn yli 460 vastausta, joita täydensimme valikoitujen sijoittajien ja asiakkaiden haastatteluilla.

Vuonna 2021 toteutimme olennaisuusmäärittelyn uudelleenarvioinnin, jossa huomioitiin erityisesti sosiaalinen vastuu. Sisäisen arviointityön lisäksi haastattelimme tärkeimpiä sidosryhmiä sen varmistamiseksi, että aiheet ovat edelleen merkityksellisiä sidosryhmillemme eikä heidän odotustensa ja Oriolan vastuullisuusohjelman välillä ole aukkoja. Arvioinnin tuloksena oli, että vuonna 2018 määritellyt olennaisuudet ovat edelleen Oriolalle ja sidosryhmillemme merkityksellisiä eikä merkittäville muutoksille siten ollut tarvetta.

Alapuolella näkyvässä matriisissa merkitykselliset aiheet on kuvattu sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat sidosryhmillemme ja miten merkittävä vaikutus Oriolalla niihin on. Pystyakseli kuvaa vaikutusta sidosryhmien arvioihin ja päätöksiin. Vaaka-akseli kuvaa Oriolan taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten merkittävyyttä.