Olennaisuusmäärittely

Oriolan vastuullisuustyö perustuu yhdessä avainsidosryhmien kanssa vuonna 2018 tehtyyn olennaisuusmäärittelyyn. Sen tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy olennaisiin asioihin. Olennaisuusmäärittelyn lähtökohtana oli kysely, jonka toteutimme avainsidosryhmille (asiakkaat, mukaan lukien apteekeissa asioivat kuluttajat Ruotsissa, henkilöstö, sijoittajat ja muut liiketoimintakumppanit). Saimme kyselyyn yli 460 vastausta, joita täydensimme valikoitujen sijoittajien ja asiakkaiden haastatteluilla.

Tunnistimme 13 sidosryhmillemme merkityksellisintä aihetta. Analyysin perusteella määrittelimme vastuullisuusohjelmamme , joka kattaa vastuullisuusteemat ja pitkän aikavälin tavoitteet. Alapuolella näkyvässä matriisissa merkitykselliset aiheet on kuvattu sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat sidosryhmillemme ja miten merkittävä vaikutus Oriolalla niihin on. Pystyakseli kuvaa vaikutusta sidosryhmien arvioihin ja päätöksiin. Vaaka-akseli kuvaa Oriolan taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten merkittävyyttä.