Ihmiset – tähtäimessä vastuullinen työntekijäkokemus

Työntekijämme lääkejakelussa, annosjakelussa ja muissa asiantuntijarooleissa edistävät päivittäin työssään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Työntekijämme herättävät yrityksemme tarkoituksen “Health for life” eloon. Välitämme asiakkaistamme sekä heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Yhdessä työskentelemme terveemmän huomisen eteen.

Pyrkimyksemme luoda vastuullinen työntekijäkokemus ohjaa meitä työntekijöiden sitouttamisessa ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi se tukee tavoitettamme tarjota reilu työpaikka, jossa työskentelemme yhdessä yhteisten arvojen pohjalta.

Oriolan vastuullista työntekijäkokemusta tukevat:

  • Modernit henkilöstöpalvelut
  • Toimiva organisaatio
  • Mahdollistavat johtajat
  • Osaavat ihmiset

Vuonna 2022 hankimme uuden, työntekijäkokemusta parantavan henkilöstöjärjestelmän, jonka otimme käyttöön vuoden 2023 alussa. Mittasimme työntekijöiden sitoutuneisuutta Employee Net Promoter (NPS) -mittarilla. Organisaation merkittävän uudelleenjärjestelyn vuoksi eNPS laski vuonna 2022 tulokseen -22. Tavoitteemme on parantaa tulosta huomattavasti vuonna 2023. Oriolassa on molempien maiden työntekijöistä koostuva sisäinen foorumi, jolla on tärkeä rooli kehitysalueiden käsittelyssä sekä palautteen kanavoimisessa henkilöstötiimille ja johdolle. Vuonna 2022 käsitellyt aiheet liittyivät yrityskulttuuriin ja organisaation kehittämiseen. Henkilöstötiimi ja -johtaminen keskittyivät olemassa olevan organisaation vahvistamiseen ja uuden, kehittyvän organisaation tarpeiden kartoittamiseen.