Ihmiset: Vastuullisen työntekijäkokemuksen edistäminen

Työntekijämme lääkejakelussa, annosjakelussa ja muissa asiantuntijarooleissa edistävät päivittäin työssään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Pyrkimyksemme luoda vastuullinen työntekijäkokemus ohjaa meitä johtamisen, työntekijöiden sitoutuneisuuden sekä työhyvinvoinnin parantamisessa. Yhdessä kehitämme yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria, joka perustuu yhteisille arvoille, edistää oikeudenmukaisuutta, kannustaa osaamisen kehittämiseen sekä vahvistaa johtamista.

Olennaiset aiheet 

  • Johtaminen ja kulttuuri, mukaan lukien monimuotoisuus ja osallisuus
  • Turvallinen työympäristö
  • Oikeudenmukaiset työolot, mukaan lukien ihmisoikeudet
  • Osaavat ja sitoutuneet työntekijät

Strategiset tavoitteet

  • Yhteistyöhön perustuva kulttuuri, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, osaavat työntekijät ja kannustavat johtajat
  • Nolla tapaturmaa

Oriola tarjoaa reilun ja tasa-arvoisen työpaikan, jossa tuetaan monimuotoisuutta ja osallisuutta. Muutosjohtaminen on yksi johtamisen kehittämisen kulmakiviä, sillä Oriolan liiketoimintaympäristö, yhtiörakenne, kulttuuri ja työskentelytavat ovat voimakkaassa muutoksessa. 

Oriolassa painotamme terveellisen ja turvallisen työympäristön tärkeyttä. Tämä kattaa niin työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyn kuin työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen työuran eri vaiheissa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla tapaturmaa.  

Oriola kunnioittaa ja tukee kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien turvaamista. Yhtiön ihmisoikeustyössä keskitytään täyttämään yrityksen huolellisuusvelvoitteet, mukaan lukien ihmisiin kohdistuvien keskeisten riskien ja vaikutusten arviointi koko arvoketjussa.