Dosdispensering

Automatiserad dosdispensering används alltmer då det främjar läkemedelssäkerheten och stödjer en framgångsrik behandling. Det är en hållbar tjänst eftersom den minskar läkemedelsavfallet. Med dosdispensering kan vårdpersonal lägga mindre tid på läkemedelsdistribution och får mer tid för patienterna.

För närvarande finns det cirka 230 000 dospatienter i Sverige och cirka 65 000 i Finland. Vi erbjuder dosdispensering till våra kunder i Finland och Sverige.