Dosdispensering

Automatiserad dosdispensering används alltmer då det främjar läkemedelssäkerheten och stödjer en framgångsrik behandling. Det är en hållbar tjänst eftersom den minskar läkemedelsavfallet. Med dosdispensering kan vårdpersonal lägga mindre tid på läkemedelsdistribution och får mer tid för patienterna.

Vi erbjuder dosdispensering till våra kunder i Finland.