Våra experter inom Medical and Scientific affairs stödjer dig i Norden

Läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott omfattas av olika lagstiftningar, och de etiska riktlinjerna för dessa varierar mellan de nordiska länderna. Etisk och medicinsk granskning av marknadsföringsmaterial och produktinformationstexter behöver inte kännas som en oöverkomlig utmaning. Våra experter inom medicin och farmakologi hjälper dig att producera bästa möjliga material för både läkare och patienter. Du kan också lita på vår expertis när det gäller att översätta material till alla nordiska språk.

  • etiska och medicinska granskningar av marknadsföringsmaterial för receptbelagda och receptfria läkemedel
  • granskningar av marknadsföringsmaterial för kosttillskott, kosmetika och medicintekniska produkter
  • medicinska granskningar av produktinformationstexter
  • produktion av medicinskt material och utbildningar baserade på materialet
  • kliniska expertutlåtanden

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta oss

Laura Riihimäki-Lampén

Laura Riihimäki-Lampén

Head of Regulatory Affairs and Translations +358 50 409 9161 laura.riihimaki-lampen@oriola.com