Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Se vår hållbarhetsutveckling för 2022

Strävar efter en friskare morgondag

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Oriolas hållbarhetsprestation för 2022 är publicerad!

Vår Årsrapport för 2022 innehåller nyckeldata om hållbarhet som utarbetats med hänvisning till GRI-Standards 2021. Miljödata har granskats av en tredje part.

Hållbarhet inom Oriola

Vårt hållbarhetsprogram bygger på tre huvudteman: samhälle, människor och miljö. Vi har även definierat långsiktiga hållbarhetsmål för varje tema: förbättra människors hälsa, hållbara medarbetarupplevelse och koldioxidneutralitet år 2030.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Katarina Gabrielson, VD och koncernchef, Oriola