Real World Evidence – data för hälsa

Real World Evidence (RWE) erbjuder strategiskt stöd genom hela livscykeln för ett läkemedel. Med vår gedigna expertis inom RWE-studier erbjuder vi dig värdefull information och service för att säkerställa en framgångsrik process från klinisk fas till fas IV studier efter godkännande för försäljning.

Oriola tillhandahåller följande tjänster:

  • Vårt team av erfarna experter erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive genomförbarhetsstudier, enkätundersökningar för patienter, studier om läkemedelsanvändning och fas IV-studier.
  • Vår unika digitala plattform för patientrapporterade utfall säkerställer GDPR-kompatibel dataanvändning och transparent medicinsk forskning.
  • Kombinera Real World Data (RWD) från nationella register och biobanker från sjukhus med patientrapporterade utfall (Patient Reported Outcomes (PRO) för en heltäckande bild.
  • Få insikter om sjukdomsbördan genom att införliva patienternas perspektiv med nationella hälsoregisterdata.
  • Vi erbjuder marknadsundersökningar, landskapsanalyser och data för hälsoekonomiska modeller för att stödja marknadsinträde och beslut om prissättning.

De nordiska länderna har utmärkta förhållanden för registerstudier

De nordiska länder erbjuder idealiska förutsättningar för registerstudier, med liknande lagar, elektronisk datainsamling och rikstäckande kohorter.

Vägen till framgång: RWD + PRO = RWE

  • RWD (Real World Data): Samlas in från nationella register, biobanker från sjukhus, inklusive olika elektroniska patientjournaler, och från privata vårdgivare
  • PRO (Patient Reported Outcomes): Data samlas in via Oriolas nätverk av forskningsapotek (ungefär 150 apotek i Finland), och i samarbete med patientorganisationer och privata vårdgivare
  • RWD + PRO = RWE: Ger en helhetsbild av sjukdomsbördan genom att kombinera patienternas perspektiv och data från nationella hälsoregister

Kontakta oss

Hör gärna av dig – vi är redo att skräddarsy projekt efter just dina behov!

Tuire Prami

Tuire Prami

Real World Evidence Team Lead +358 50 546 8459 tuire.prami@oriola.com

Intresserad av våra andra tjänster?

Du hittar dem och relevanta kontaktuppgifter här.