Medicinska översättningar till alla nordiska språk

Översättning av medicinska texter kräver specialkompetens och kunskap om målgruppens behov. Ofta behöver våra kunder översättningarna snabbt så att de kan uppfylla de ibland strikta tidsgränser som ställs av myndigheterna. Våra erfarna inhouse-översättare är redo att leverera översättningar av hög kvalitet, i rätt tid och med hänsyn till målgruppens behov. Kontakta oss för mer information!

Översättningar av många olika texttyper inom medicin

Vi hjälper dig med alla typer av medicinska översättningar, till exempel:

 • produktinformationstexter för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (produktresumé, märkning, bipacksedel), medicintekniska produkter och kosttillskott
 • stödmaterial för patienten, såsom patientguider, webbsidor och appar
 • utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal
 • texter för kliniska studier, såsom information och samtycke för försökspersonen, annat patientmaterial och kommunikation med myndigheter
 • texter gällande farmakovigilans
 • pris- och ersättningsansökningar samt anbud vid upphandling av sjukhusläkemedel
 • hälsoekonomiska rapporter
 • marknadsföringsmaterial
 • auktoriserade översättningar, till exempel läkarutlåtanden, tillstånd beviljade av myndigheter och översättningar för exportcertifikat (CPP).

Alla nordiska språk – och mer

Vi översätter från och till följande språk:

 • finska
 • svenska
 • danska
 • norska
 • isländska
 • engelska

Dessutom levererar vi översättningar till andra språk, till exempel baltiska språk, i samarbete med våra pålitliga partners.

Kontakta oss

Lotta Holmström

Lotta Holmström

Translations Team Lead +358 40 735 4903 Lotta.Holmstrom@oriola.com