Patientstödsprogram för effektiv behandling

Ett antal studier har visat att följsamheten hos patienter med kroniska sjukdomar är ungefär 50 %.* Vi hjälper dig att ändra denna siffra.

Som ledande producent av patientstödsprogram i de nordiska länderna hanterar vi mer än 15 000 fall per år. Vi hjälper dig att öka dina patienters delaktighet i behandlingen genom att ge dem individuell rådgivning och stöd för användning av läkemedel. Detta bidrar till att förbättra både följsamheten och behandlingsresultaten.

Våra tjänster lämpar sig för de flesta läkemedel, särskilt sådana som kräver effektiv riskhantering eller regelbunden dosering. Sådana produkter är vanliga inom neurologi, reumatologi och onkologi samt vid behandling av sjukdomar som diabetes och astma.

Patientstödsprogram på nordisk nivå:

  • Individuell rådgivning och stöd för registrerade patienter för användning av läkemedel: stöd ges via telefon, hembesök via våra mobila sjuksköterskor (varierar per land), digitala plattformar eller sms.
  • Servicen tillhandahålls i Norden (Island hanteras separat).
  • Servicen hanteras genom vår egen validerade databas och system som är planerade i enlighet med gällande krav för farmakovigilans och dataskydd.

Vi brinner för att hjälpa dina patienter leva sina liv så normalt som möjligt.Ingen ska behöva känna sig mer sjuk än man faktiskt är.

Hör av er, så berättar vi mer!

Kontakta oss

Marie Kerttu

Marie Kerttu

Head of Medical Information, ,Pharmacovigilance and Patient Support Programmes +46 70 773 62 19 marie.kerttu@oriola.com