Forskningsapotek - erfarenhet har betydelse

Real world evidence studier på apoteket

Apotek spelar en nyckelroll för att samla in information från patienter om deras medicinska behandling. Undersökningar ger också information om t.ex. patientens livskvalitet och hälsobeteende.

Vart fjärde apotek i Finland tillhör redan vårt unika nätverk av forskningsapotek. Tillsammans med forskningsapoteken genomför vi årligen flera viktiga studier inom olika områden. Forskningsapoteken får en ersättning för sitt arbete.

Att delta i studierna ökar den professionella kompetensen hos apotekets personal. Det är ett arbete som är socialt viktigt och det är också motiverande att stödja kundernas välmående.

Forskning till förmån för patienten

Bra patientvård är kärnan i Real World Evidence studier. Resultaten gynnar hela vårdkedjan. Apotekets kunder, patienterna, är motiverade att delta i utvecklingen av farmakoterapi för sin sjukdom och att bidra till ett gemensamt mål. Att personligen bli tillfråga att delta i studien gör det lätt att ansluta sig till ett erfaret forskningsapotek.

Kontakta oss