Market Access och upphandlingstjänster

En framgångsrik introduktion av ett nytt läkemedel på den nordiska marknaden kräver expertis. Oavsett om du har ställts inför utmaningar gällande strategier för market access eller känner att du saknar kunskap om marknadsområdet och kraven, så finns vi här för dig.

Med vårt handplockade team av experter med bred erfarenhet av läkemedelsindustrin och hälsoekonomin stödjer Oriola dig med market access och upphandlingstjänster som kommer att skapa affärsmöjligheter på den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. 

Vi har det du behöver - från individuella ansökningar till helt outsourcade lösningar:

  • Från prisansökningar till strategiska konsultationer, en omfattande uppsättning tjänster som skräddarsys efter dina behov.
  • Dra fördel av vår gedigna kunskap inom marknadsanalyser, förhandsbedömningar, sjukhusupphandlingstjänster, HTA och expertledd utbildning.
  • Effektivisera pris- och subventionsprocesser genom att låta våra experter hjälpa dig medinom ansökningar, referensprisanmälningar och budgetpåverkansmodeller.
  • Lokalisering av hälsoekonomiska modeller, skräddarsydda räknare, analysering och konsultering
  • Samla in lokala data genom Real World Evidence-studier för tillförlitliga hälsoekonomiska rapporter.
  • Få en konkurrensfördel genom market access och landskapsanalyser, strategiska konsultationer och skräddarsydd utbildning för att navigera på den nordiska marknaden.

Kontakta oss

Våra kundorienterade experter är redo för att underlätta din arbetsbelastning och hitta innovative lösningar. Kontakta oss idag och ta steget mot effektivare market access och hållbar tillväxt.

Timo Purmonen

Timo Purmonen

Head of Data Driven Business and Market Access +358 40 627 9933 timo.purmonen@oriola.com