Import av licensläkemedel säkerställer en framgångsrik behandling för patienten

Medicinens lämplighet och tillgänglighet är avgörande faktorer för en patients följsamhet till behandlingen. Ibland svarar inte patienten på medicinering av ett godkänt registrerat läkemedel eller trots noggrann övervakning av tillgängligheten av läkemedel, kan en plötslig restsituation uppstå på ett registrerat läkemedel. En licensmotivering skapas av en förskrivande läkare eller veterinär som skickar denna vidare till ett apotek som gör en licensansökan. Licens beviljas efter särskild prövning av Läkemedelsverket om behov finns som inte kan tillgodoses av godkända registrerade läkemedel. Vår importtjänst av licensläkemedel säkerställer då patientens fortsatta behandling.

Patientsäkerhet och följsamhet till behandlingen styr hela läkemedelsindustrin. När det uppstår en läkemedelsbrist är det läkemedelsföretagets skyldighet att så proaktivt som möjligt informera resten av vårdkedjan; läkemedelsgrossister, sjukhus, apotek och veterinärer. Som partner till läkemedelsföretagen tillhandahåller Oriola effektiva kommunikationskanaler för att nå alla apotek, sjukhusapotek, inköpsavdelningar i sjukhus samt veterinärer i Sverige och Finland.

Oriola Licens erbjuder ett brett sortiment av licensläkemedel och har både expertis och ett stort internationellt nätverk för att snabbt hitta och importera human- och veterinärläkemedel – alltid för patientens bästa.

Välkommen att kontakta oss

Oriola Licens

Kontakt gällande anskaffningsförfrågningar OriolaLicens@oriola.com

Kundservice

För frågor som rör saldo och beställningar kundservice@oriola.com