Kliniska tjänster möjliggör en smidig introduktion av läkemedlet på marknaden

Vårt Clinical Services-team har en lång och mångsidig erfarenhet av kliniska studier. Vi är kända för vår flexibla och serviceinriktade attityd. Vi hanterar kvalitetssäkringen och den övergripande samordningen av kliniska studier och hela logistikkedjan för studieläkemedel, från inkommande varor till hantering av produkter som ska kasseras. Tillsammans med våra Real World Evidence (RWE)-tjänster erbjuder vi unika lösningar för att garantera en lyckad studie.

Högklassiga monitorerings- och samordningstjänster:

  • kliniska studier i de nordiska länderna från genomförbarhetsstudier till avslutande av studier
  • monitoreringstjänster och administrativa tjänster samt ansökningar om myndighetstillstånd genomförda av våra erfarna experter
  • leverans och dokumentering av studieläkemedel samt märkning och blindning av studieläkemedel i våra sekundära förpackningslokaler (GMP) i Sverige och Finland
  • utbildning och konsultation angående kliniska studier

Unika lösningar som baseras på data från det verkliga livet (Real World Evidence):

  • patient-reported outcome (PRO) ger evidens på sjukdomsbördan och sjukdomarnas naturliga förlopp och hjälper till att välja de lämpligaste primära och sekundära resultatmåtten för kliniska studier.
  • Real World Evidence (RWE) effektiviserar rekryteringen av patienter och ger bättre evidensbaserade genomförbarhetsanalyser av protokoll.
  • patientrapporterade resultat vid tidigt tillträde kompletterar data från kliniska studier och hjälper till att skydda patientsäkerheten med säkerhetssignaler som baseras på patientrapporterade resultat.

Kontakta oss

Ritva Loponen

Ritva Loponen

Head of Clinical Services +358 44 534 5542 ritva.loponen@oriola.com