Hallinnointi ja yhteiskunta: Terveys- ja hyvinvointituotteiden toimitusten varmistaminen

Liiketoimintamme ytimessä on varmistaa lääkkeiden saatavuus ihmisille ja terveydenhuollolle. Yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävämme kautta olemme olennainen osa koko terveydenhuollon arvoketjua.

Oriola on olennainen osa koko terveydenhuollon arvoketjua. Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteemme on varmistaa lääkkeiden ja muiden terveystuotteiden turvalliset ja täsmälliset toimitukset apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, eläinlääkäreille ja muille terveydenhuollon toimijoille.

Olennaiset aiheet 

  • Lääkkeiden turvalliset ja oikea-aikaiset toimitukset
  • Tuoteturvallisuus ja -laatu
  • Hankinta- ja toimitusketjun eettinen hallinta
  • Tietosuoja
  • Hallinnointi

Strategiset tavoitteet

  • Lääkkeiden ja muiden terveystuotteiden turvalliset ja täsmälliset toimitukset apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, eläinlääkäreille ja muille terveydenhuollon toimijoille 
  • Avoimet ja vastuulliset toiminnot ja toimitusketjun käytännöt

Seuraamme suoriutumistamme esimerkiksi mittaamalla tilattujen lääkkeiden keräilyn laatua. Tuoteturvallisuuden ja laadun takaamiseksi varmistamme, että kaikki lääkkeet ja terveystuotteet säilytetään oikeissa olosuhteissa niin varastoinnin kuin kuljetuksen aikana. Oriola varmistaa myös omien terveys- ja hyvinvointibrändiensä korkean laadun ja turvallisuuden. 

Noudatamme korkeita eettisiä käytäntöjä sekä kaikkia olennaisia lakeja ja määräyksiä, kuten lääkkeiden hyviä jakelutapoja (Good Distribution Practice, GDP). Eettisissä ohjeissamme määritellään periaatteet, joita kaikkien työntekijöiden ja koko organisaation odotetaan noudattavan. Toimimme avoimesti, vastuullisesti ja eettisesti. Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme. Oriola kannustaa kaikkia nostamaan esiin tai ilmoittamaan vaatimustenmukaisuuteen liittyviä mahdollisia huolenaiheita.   

Yhdessä toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussa. Riskien pienentämiseksi ja eettisten käytäntöjen varmistamiseksi Oriola edellyttää myös toimittajia ja muita liikekumppaneita sitoutumaan Oriolan liikekumppanin eettisiin ohjeisiin. 

Henkilötietojen, kuten asiakastietojen, vastuullinen käsittely on meille erittäin tärkeää. Uskomme, että tietosuojan tulisi olla luonnollinen osa kaikkien päivittäistä työtä niin digitaalisessa kuin fyysisessä ympäristössä. Kaikkien Oriolan työntekijöiden on osaltaan täytettävä korkeat tietosuojavaatimukset noudattamalla sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, käyttämällä asianmukaisia työvälineitä ja toimimalla vastuullisesti. Järjestämme säännöllisesti tietosuojakoulutuksia varmistaaksemme, että työntekijämme ovat tietoisia tietosuoja-asioista.