Thomas Karlsson - Mobil sjuksköterska

Vad gör du inom Oriola?

Jag har arbetat i mer än sex år som supportsjuksköterska med avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom. Behandlingen förbättrar bland annat patientens rörelsemönster. Jag arbetar som en vårdande teknisk support för patienter och reser med bil, tåg eller flyg i hela landet.

Beskriv en dag i ditt liv!

Som sjuksköterska i detta supportprogram är det roligast och mest utmanande att hjälpa en patient att starta behandlingen. Det gör vi tillsammans med patientansvarig läkare eller parkinsonsköterska antingen på sjukhus eller i patientens hem.

Att kunna hjälpa/stötta en person till bättre liv och hälsa, även om vi inte kan bota alla sjukdomar, det ger mig så mycket energi tillbaka.

Vi tillbringar mycket tid med patienten under dessa dagar för att få så bra behandlingsresultat som möjligt. Detta möjliggör att vi kan jobba för att patienten skall bli så självständig som möjligt med behandlingen. Dessutom få patienten att förstå läkemedlets effekt, doser och symtom.

Hur använder du din expertis i ditt arbete?

Jag har arbetat 30 år som sjuksköterska vilket gör att jag skaffat mig mycket erfarenhet inom vården. Detta gör att man blir lugnare och tryggare i yrkesutövningen. Att kunna skilja på vad som är sjukt eller friskt. Akut eller inte. Jag har också blivit äldre vilket jag tror har skapat en trygghet både i livet och i arbetslivet.

Vad betyder hälsa för dig?

Fysiskt och psykiskt välmående. Att vakna på morgonen och tänka det här kommer bli en riktigt bra dag! En balans mellan arbete och fritid. Ett liv med sociala kontakter, att umgås med människor som kan ge mig energi och glädje.

Vad gör du för att hämta energi?

Umgås med familj och vänner, konserter, bio- och teaterbesök. Resa, se nya platser, gärna i Europa. Frankrike är favorit. Vi har ett fritidshus i Norrtälje där vi framförallt tillbringar tid på vår och sommar. Jag tycker om att vara utomhus med dagliga promenader, cykling och gym. Älskar sommaren med sol och värme.

Är det något du vill säga till dina framtida kollegor?

Studera till sjuksköterska! Det finns så många olika möjligheter i yrket både i Sverige och utomlands. Att kunna hjälpa/stötta en person till bättre liv och hälsa, även om vi inte kan bota alla sjukdomar, det ger mig så mycket energi tillbaka.