Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Se våra hållbarhetsresultat för 2021

Strävar efter en friskare morgondag

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Hållbarhetsprestationer 2021

Under 2021 tog vi många viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete: vi åtog oss att nå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till år 2025 och ökade andelen förnybar el till 100%, samtidigt som vi säkerställde distribution av läkemedel även under pandemin.

GRI-bilaga 2021

Vår GRI-bilaga för 2021 är publicerad! Rapporten innehåller Oriolas hållbarhetsinformation som är kompatibel med Global Reporting Initiative (GRI) standarder.

Hållbarhet inom Oriola

Vårt hållbarhetsprogram bygger på tre huvudteman: samhälle, människor och miljö. Vi har även definierat långsiktiga hållbarhetsmål för varje tema: förbättra människors hälsa, de mest engagerade medarbetarna och koldioxidneutralitet år 2030.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Katarina Gabrielson, VD och koncernchef, Oriola

De senate hållbarhetsnyheterna

image description

22.03.2022 | Blogg

Företagens ansvar i blickfånget – ökad betoning på hållbara affärsval

Mer än någonsin förväntas företag nu stå för sina värderingar. Krisen i Ukraina ökar behovet av energiomställning i Europa och användning av fossilfri energi, skriver Tuula Lehto, Vice President, Communications and Sustainability.

Här kan du läga blogginlägget om våra Hållbarhetsprestationer under 2021, fortsatt läsning är på engelska.