Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Se våra hållbarhetsresultat 2020

Strävar efter en friskare morgondag

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Hållbarhet inom Oriola

Vårt hållbarhetsprogram bygger på tre huvudteman: samhälle, människor och planet. Vi har även definierat långsiktiga hållbarhetsmål för varje tema: förbättra människors hälsa, de mest engagerade medarbetarna och koldioxidneutralitet år 2030.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Juko Hakala, President and CEO, Oriola

Hälsa i ett nytt fokus

År 2020 tog vi viktiga steg mot våra hållbarhetsmål. Att förbättra människors hälsa blev särskilt prioriterat på grund av COVID-19-pandemin. Det har till exempel inneburit innovationer av nya tjänster år 2020 för att stödja människor och vårdsektorn.

GRI-redovisning för 2020

Vår GRI-redovisning för år 2020 är publicerad! Rapporten innehåller Oriolas hållbarhetsinformation som uppfyller standarden för Global Reporting Initiative (GRI).