Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Se våra långsiktiga hållbarhetsmål

Strävar efter en friskare morgondag

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Hållbarhet inom Oriola

Vårt hållbarhetsprogram bygger på tre huvudteman: samhälle, människor och planet. Vi har även definierat långsiktiga hållbarhetsmål för varje tema: förbättra människors hälsa, de mest engagerade medarbetarna och koldioxidneutralitet år 2030.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Elisa Markula, CEO, Oriola

Oriola tilldelas EcoVadis silvermedalj!

Oriolas långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbete uppmärksammades med en silvermedalj i EcoVadis Hållbarhets rankning 2021. EcoVadis bedömer företags hållbarhetsarbete inom miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Oriola blev rankade bland de 15% bäst presterande företagen världen över.