Främjar en friskare morgondag

Se vår nya hållbarhetsagenda

Strävar efter en friskare morgondag

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Hållbarhet inom Oriola

Vår hållbarhetsagenda bygger på tre teman: Miljö, Socialt och Styrning och samhället. Vi har fastställt ambitiösa långsiktiga mål för att driva vårt hållbarhetsarbete vidare.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Katarina Gabrielson, VD och koncernchef, Oriola