Främjar en friskare morgondag

Se vår hållbarhetsagenda

Health for life

Vårt syfte, ”Health for life”, omfattar syftet i vårt dagliga arbete: våra tjänster och lösningar förbättrar människors och miljöns hälsa och välmående.

Hållbarhetsrapport 2023

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från år 2023. Hållbarhetsdata rapporteras i enlighet med GRI Universal Standards 2021. Miljödata har säkerställts av en tredje part. Rapporten publiceras på engelska och finska.

Hållbarhet inom Oriola

Vår hållbarhetsagenda bygger på tre teman: Miljö, Socialt och Styrning och samhälle. Vi har fastställt ambitiösa långsiktiga mål för att driva vårt hållbarhetsarbete vidare.

Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället och på människors hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och är integrerad i vår strategi. Genom våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål arbetar vi för vår vision om en hälsosammare morgondag och skapar värde för alla våra intressenter. 

Katarina Gabrielson, VD och koncernchef, Oriola