Vi bidrar till ett hälsosammare liv

Oriola är ett företag för hälsa och välbefinnande verksamt i Norden

Oriolas syfte ‘Health for life’ är kärnan i vår existens – vårt arbete påverkar människors hälsa och välbefinnande varje dag.

Oriola i korthet

En säker och välfungerande distribution av läkemedel är en grundpelare i det nordiska välfärdssamhället och dess sjukvårdssystem. Oriola har sedan etableringen som läkemedelsgrossist år 1907 betjänat kunder inom området. Vår långa tradition har lagt grunden för en enastående kunskap och expertis inom läkemedelssektorn. Vi känner en stolthet i att främja tillgänglighet och en säker användning av läkemedel. 

Oriola strävar efter att vara föregångare inom avancerad läkemedelsdistribution och i tillhandahållandet av experttjänster till läkemedelsföretag under produktens hela livscykel. Dessutom tillhandahåller vi dosdispensering och ett brett sortiment av hälso- och välmåendeprodukter till apotek, veterinärer, detaljhandeln och andra vårdoperatörer.

Oriola är noterat på Helsingfors fondbörs och huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.

Health for life – för en hälsosammare morgondag

Hälsa är grunden för välbefinnande. För att kunna bidra till en bättre värld. För leva ett aktivt och fullt liv. Inspirerad av vår vision vill vi berätta vår historia om att vara partnern för en hälsosammare morgondag. Det handlar om små handlingar av vänlighet och omtanke som gör denna värld till en bättre och hälsosammare plats för oss och för kommande generationer. Välkommen att se filmen!