Miljö – på väg mot koldioxidneutralitet

I enlighet med vår vision vill vi främja en hälsosammare morgondag – för både människor och för planeten.

Att minimera vår miljöpåverkan har hög prioritet för oss. Därför har vi satt upp ett ambitiöst mål, att senast år 2030 vara ett koldioxidneutralt företag. Våra delmål, som ska vara nådda senast år 2022, är att all energi som används i våra fastigheter ska vara förnybar och att minst 85 procent av allt icke-farmaceutiskt avfall ska återvinnas.

För att nå dessa mål arbetar vi med systematisk miljöledning vilket innebär att vi ständigt identifierar möjligheter att minska vår miljöpåverkan och utvärderar våra resultat. Som en del av detta har vi också nära samarbeten med våra partners och leverantörer.