Miljö – på väg mot koldioxidneutralitet

I enlighet med vår vision vill vi främja en hälsosammare morgondag – för både människor och för planeten.

Att minimera vår miljöpåverkan har hög prioritet för oss. Därför har vi satt upp ett ambitiöst mål, att senast år 2030 vara ett koldioxidneutralt företag. Som en del i detta mål åtog vi oss 2021 att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till år 2025. Det innebär att minska koldioxidutsläppet till noll på källor som ägs av företaget och på köpt energi. Våra andra delmål, är att senast år 2022, är att endast använda förnybar energi och koldioxidneutral värme i våra fastigheter och att minst 85% av allt icke-farmaceutiskt avfall ska återvinnas.  

För att nå dessa mål arbetar vi med systematisk miljöledning vilket innebär att vi ständigt identifierar möjligheter att minska vår miljöpåverkan och utvärderar våra resultat. Som en del av detta har vi också nära samarbeten med våra partners och leverantörer.