Väsentlighetsanalys

Oriolas hållbarhetsarbete bygger på en analys av väsentlighet för intressenterna. Analysen genomfördes 2018 för att säkerställa att vårt hållbarhetsprogram fokuserar på väsentliga ämnen. I analysen ingick en hållbarhetsenkät för våra nyckelintressenter (kunder, inklusive apotekskonsumenter i Sverige, personal, investerare och andra affärspartner). Enkäten genererade fler än 460 svar och vi kompletterade resultaten genom att intervjua utvalda investerare och kunder.

Som resultat identifierade vi 13 väsentliga ämnesområden för våra intressenter. Baserat på analysen definierade vi vårt hållbarhetsprogram, inklusive hållbarhetsteman och långsiktiga mål. I väsentlighetsmatrisen nedan presenteras ämnena utifrån väsentlighet för våra intressenter och betydelse för vår påverkan. Den vertikala axeln visar påverkan på intressenternas bedömning och beslut och den horisontella axelns betydelsen av Oriolas ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter.