Socialt: Främjar en hållbar medarbetarupplevelse

Våra medarbetare arbetar varje dag för att främja människors hälsa och välbefinnande inom läkemedelsdistribution, dosdispensering och olika expertroller.

Vår satsning på en hållbar medarbetarupplevelse vägleder vårt arbete inom ledarskap, medarbetarengagemang och välbefinnande på jobbet. Tillsammans skapar vi en kultur som bygger på samarbete, gemensamma värderingar, som främjar rättvisa, kompetensutveckling och stärker våra ledare.

Väsentliga frågor 

  • Ledarskap och kultur, inklusive mångfald och inkludering
  • Säker arbetsmiljö
  • Rättvisa arbetsvillkor, inklusive mänskliga rättigheter 
  • Kompetenta och engagerade medarbetare

Strategiska mål

  • En kultur baserad på samarbete, där alla behandlas lika, med kunniga medarbetare och möjliggörande ledare
  • Nå det långsiktiga målet noll olyckor

Oriola strävar efter att skapa en rättvis och jämlik arbetsplats som främjar mångfald och inkludering. Förändringsledning är en av hörnstenarna i vår ledarskapsutveckling eftersom Oriolas affärsmiljö, företagsstruktur, kultur och arbetssätt kommer att fortsätta utvecklas. 

Oriola betonar vikten av en hälsosam och säker arbetsmiljö. Det omfattar såväl förebyggande av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, samt upprätthållande av medarbetarnas arbetsförmåga under olika skeden av deras arbetsliv. Vårt långsiktiga mål är att inte ha några olyckor. 

Oriola respekterar och stöder skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter. Företagets fokus när det kommer till mänskliga rättigheter är att genomföra  due diligence-processer och bedömning av de mest framträdande riskerna och effekterna på människor i hela Oriolas värdekedja.