Vi skapar värde genom hela hälso- och sjukvårdskedjan

En säker och välfungerande distribution av läkemedel är en grundpelare i det nordiska välfärdssamhället och dess sjukvårdssystem. Vi känner en stolthet i att främja tillgänglighet och en säker användning av läkemedel. Genom att kombinera Oriolas och våra kunders expertis och resurser bidrar vi även till en mer hållbar samhällsutveckling.

Våra produkter och tjänster skapar värde för olika intressenter, från partners och medarbetare till kunder och aktieägare. Oriola har en stark position på den finska och svenska marknaden för hälsa och välbefinnande. Våra tjänster för patientsupport och dosdispensering främjar säker användning av läkemedel; och vår omfattande portfölj av produkter för hälsa och välbefinnande främjar hälsa genom hela livet.

Oriola strävar efter att vara föregångare inom avancerad läkemedelsdistribution och i tillhandahållandet av experttjänster till läkemedelsföretag under produktens hela livscykel. Vi gör det möjligt för våra kunder att lyckas genom att vara en professionell och framåtblickande affärspartner som erbjuder insikter och kunskap för att stödja dem i deras strategiska beslut och innovation av framtida produkter. För våra medarbetare erbjuder vi en säker och rättvis arbetsplats med många karriär- och utvecklingsmöjligheter.