Mer än 100 år för hälsa och välmående

Oriola har varit starkt involverade i att bidra till våra nordiska välfärdssamhällen och hälso- och sjukvård i Finland och Sverige.

Nuvarande Oriolakoncernen grundades 2006 efter att Orionkoncernen ombildats till två nya börsnoterade bolag: Orionkoncernen och Oriola-KD koncernen. Företagets rötter sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden: i Sverige till bildandet av Kronans Droghandel 1907 och i Finland till grundandet av Oriola Oy 1948.

Över årtionden har Oriola blivit en stark aktör på de finska och svenska marknaderna, och företaget har varit med och skapat en tillförlitlig läkemedelsdistribution som möter den moderna sjukvårdens krav. Under 2000-talet har Oriola utökat sin verksamhet och har nu en omfattande expertorganisation inom läkemedelsområdet. Utöver en högkvalitativ läkemedelsdistribution, finns experttjänster för läkemedelsindustrin och dosdispensering. Oriolaägda apotekskedjan Kronans Apotek är den tredje största apotekskedjan i Sverige. Oriolas apoteksverksamhet i Sverige avslutades i oktober 2022 då Oriolas apotekskedja Kronans Apotek och Euroapothecas apoteksverksamhet slogs samman till ett nytt bolag.

Milstolpar i företagets historia

I Sverige började verksamheten år 1907 när Kronans Droghandel AB grundandes i samband med avknoppningen av apoteket Kronan i Göteborg. Apoteket Kronans historien började för flera århundraden sedan: det etablerades under namnet Apoteket Strutsen år 1650 med tillstånd av kung Karl X. Efter att apotekägaren, apotekare Luth, på Apoteket Strutsen ombads att assistera i balsameringen av kung Karl XII år 1718, fick apoteket tillstånd att byta namn till Apoteket Kronan som ett kungligt privilegium.

Kronans Droghandel startades och förvaltades av apotekarfamiljen Bernström 1907. År 1959 startade flera läkemedelsbolag ett konsortium som köpte Kronans Droghandel.

Finska Oriola Oy grundades 1948 under återuppbyggnadsperioden efter kriget i Finland och fick uppdraget att importera och distribuera läkemedel och sanitetsprodukter. Särskild tonvikt lades på produkter och specialprodukter som ansågs nödvändiga för utvecklingen av sjukvården i landet. Det första läkemedlet som Oriola importerade och distribuerade var insulinet från Novo Therapeutic Laboratorio. År 1951 inledde Oriola sin grossistverksamhet för läkemedel och råvaror till läkemedelsindustrin.

Under 1960 togs tullarna bort för läkemedel i Finland och för Oriola innebar det att antalet utländska läkemedelskunder ökade. När verksamheten växte blev företagets lokaler i Vallila-distriktet i Helsingfors för små och Oriola flyttade till nya lokaler i Mankkaa, Esbo 1968. Genom flytten kunde en effektiv logistik utvecklas för att ännu bättre tillgodose kundernas behov.

År 1971 inrättade Sverige ett statligt apoteksmonopol. Kronans Droghandel AB fortsatte att distribuera läkemedel till apotek.

På 1980-talet tog Oriola tillfället att förvärva Reform Center och stärkte sitt grossistsamarbete med naturprodukter och livsmedelshandel. Under denna tid togs en av Oriolas mer framgångsrika produkter in i sortimentet, PanSuola, ett unikt mineralsalt, som fortfarande är en efterfrågad produkt.

Med de internationella kunderna och dotterbolagen blev Oriola under 1990-talet en internationell organisation. Oriola startade verksamhet som läkemedelsgrossist i Estland 1990 och var den första finska läkemedelsgrossisten i de baltiska länderna.

I Sverige blev Oriola en betydande aktör 2003 efter förvärvet och sammanslagningen av Kronans Droghandel AB, landets näst största läkemedelsgrossist. Några år senare, 2006, splittrades Oriola från Orion och noterades på börsen. Fram till 2017 var företaget känt som Oriola-KD.

Åren 2008 till 2017 expanderade Oriola sin affär och hade verksamhet i Ryssland, tandvårdslogistik och sjukvårdslogistik och aktiviteter i Baltikum. Efter 2017 har Oriola fokuserat sin verksamhet på sina huvudmarknader i Finland och Sverige och avvecklat sin verksamhet i andra länder och ytterligare koncentrerat sin verksamhet. (Mellan 2008 och 2014 var Oriola verksamt på den ryska läkemedels- och grossistmarknaden. Mellan 2007 och 2010 sålde företaget sina tandvårds- och sjukvårdsaffärer. År 2017 såldes de baltiska företagen till företagens befintliga ledning. Därefter har Oriola fokuserat på att utveckla tjänster på sina huvudmarknader i Finland och Sverige.)

Under 2010 avreglerades apoteksmonopolet i Sverige och Oriola startar sin apoteksverksamhet. Kronans Apotek grundades efter förvärvet av Medstop 2013. För att stödja sina apotekstjänster och säkerheten vid farmakoterapi förvärvade Oriola dosverksamheter i Sverige 2015 och ett år senare i Finland. Efter två nya förvärv under 2016 och 2017 utvidgade företaget sin verksamhet med läkemedelsexperttjänster i Finland och Sverige samt bemanningstjänster till apotek i Finland. 

Under 2021 påbörjade Oriola en transformationsresa för en förbättrad flexibilitet och lönsamhet i hela företaget. Det har resulterat i att Oriola har återknutit till sina rötter och fokuserat på sin viktiga roll i samhället med att säkra tillgängligheten till läkemedel. 

Våren 2022 såldes bemanningstjänsten till Eezy. Oriolas apoteksverksamhet i Sverige avslutades i oktober 2022 då Oriolas apotekskedja Kronans Apotek och Euroapothecas apoteksverksamhet slogs samman till ett nytt bolag.

I oktober 2023 lanserade Oriola sin förädlade strategi med målsättningen att bli den ledande specialisten inom grossistverksamhet av läkemedel och hälsoprodukter. Den förfinade strategin fokuserar på våra kärnverksamheter och med ett stärkt fokus på grossistverksamheten. Strategin syftar till att fånga det fulla värdet av vår verksamhet, stärka vår position på marknaden och skapa mervärde för aktieägare på lång sikt.