Främja säker läkemedelsanvändning

Genom våra apotek och våra tjänster för dosdispensering, patientsupport och läkemedelsinformation stöder vi säker läkemedelsanvändning för konsumenterna.

Varje dag ger våra professionella medarbetare på apoteken i Sverige och Finland råd om säker läkemedelsanvändning. Cirka 1 400 farmaceuter hjälper kunder i Kronans Apotek över hela Sverige, och våra bemanningstjänster tillhandahåller personal till cirka 270 finska apotek varje år. År 2021 satte vi upp ett nytt delmål för att garantera säker läkemedelsanvändning på våra apotek. Målet är att vi i 70 procent av alla de tillfällen då kunderna hämtar sina receptbelagda läkemedel ska använda ett nationellt elektroniskt stödsystem (EES) för att kontrollera att läkemedlet är kompatibelt med andra läkemedel som kunden använder.

I Sverige görs apoteksinköp allt oftare via e-handeln, och denna utveckling har påskyndats under COVID-19-pandemin. E-handelsförsäljningen står för cirka 18 % av marknaden och under år 2020 ökade vår e-handelsverksamhet med 85 %. Kronans Apotek erbjuder också en mobilapp som kunderna kan använda för att hantera recept, få råd om receptbelagda läkemedel och kontrollera tillgången av läkemedel. Appen har 250 000 användare.

Vårt mål är att erbjuda en sömlös kundupplevelse, både via e-handel och i fysiska apotek. År 2020 var Kundnöjdhetsindexet på Kronans Apotek 90, och vårt kundlojalitetsprogram hade närmare 2,7 miljoner medlemmar.

Individuellt stöd ökar engagemanget för behandlingen

Via våra tjänster för medicinsk information och patientsupport hjälper vi patienter med läkemedelsanvändningen. I de nordiska länderna hanterade vi 26 000 ärenden för medicinsk information under år 2020 och totalt hanterade vi 9 500 patientsupportärenden i Sverige och Finland. Individuellt stöd och rådgivning ökar patientens följsamhet till behandlingen. Om behandling med receptbelagda läkemedel inte slutförs, kan patienten utsättas för långvarig eller återkommande sjukdom, vilket leder till ökade sjukvårdskostnader och frånvaro från arbetet.

Färdiga dospåsar hjälper patienter att använda läkemedlen på rätt sätt

Vid automatiserad dosdispensering förpackas läkemedelstabletter och kapslar i dospåsar. Varje påse innehåller tydlig information om datum och tid då läkemedlet ska tas, vilket hjälper patienten att ta rätt dos vid rätt tidpunkt.

I Sverige och Finland levererar Oriola varje dag dosdispenserade läkemedel till totalt 128 000 patienter. Våra dosdispenserade produktionsenheter finns i Uppsala och i Helsingfors. När en dosdispenseringsmaskin har förpackat läkemedlen, levereras de till exempelvis till apotek eller hemsjukvården.

Tjänsten främjar läkemedelssäkerhet eftersom automatiserad dosdispensering är mer tillförlitlig än manuell dosering. Dessutom genomför vi en läkemedelsgranskning för varje ny patient, för att säkerställa att patientens olika läkemedel är kompatibla och nödvändiga. Tjänsten minskar också läkemedelsavfallet, eftersom patienten inte behöver ha flera förpackningar hemma. Ytterligare en fördel är att automatiserad dosdispensering leder till att personalen på vårdhem och inom hemsjukvården får mer tid för patienterna.