Dialog med intressenter

Genom vår verksamhet spelar vi en viktig roll i samhället och inom hälso- och sjukvården. Vår framgång som företag beror på hur vi uppfattas som exempelvis samarbetspartner, arbetsgivare och investering. En fortlöpande dialog med våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna utveckla vårt arbetssätt och därmed kunna möta intressenternas förväntningar och förstå potentiella trender och förändringar i vår affärsmiljö.

Oriolas intressenter är nuvarande och potentiella kunder (till exempel läkemedelsföretag, apotek, livsmedelsbutiker och konsumenter), nuvarande och potentiella anställda, investerare och analytiker, leverantörer och underleverantörer, myndigheter och media.

Exempel på hur vi samverkar med våra intressenter:

  • kundmöten, forum och kundnöjdhetsundersökningar
  • deltar i seminarier och branschmässor för att träffa kunder, partners och leverantörer
  • utvecklingssamtal varje år och undersökningar om medarbetarengagemang varje halvår
  • kvartalsvis finansiell rapportering, investerar- och analytikermöten, årsstämma för aktieägarna