Vår kultur

När vi arbetar med hälsa och välbefinnande har vi bestämt oss för att spela i en annan liga. Våra över 4000 anställda främjar människors hälsa och välbefinnande på apotek, inom läkemedelsdistribution, dosdispensering och olika expertroller. Vi arbetar för våra kundrelationer och förtjänar deras förtroende varje dag.

Vi vet att allt det här är möjligt tack vare er - våra experter med ett brett spektrum av kunskap, insikter och entusiasm. Vi vill alla fortsätta lära, växa och påverka för en hälsosamt framtid. Vi är stolta över vår omtänksamma laganda, över företag och länder. Tillsammans möjliggör vi hälsa för livet.

Vad definierar oss som arbetsgivare?

Under 2020 frågade vi våra anställda vad de tyckte om oss som arbetsgivare och vad som definierar oss. Resultatet gjorde oss ödmjuka och oerhört stolta. Självklart vill vi dela det med dig.

En mängd av expertis

Med branschens bredaste utbud av tjänster i Norden har våra anställda tillgång till en mängd kompetens och inspirerande karriärmöjligheter.

Uppmuntrar hälsa för livet

Vår samhällsviktiga funktion ger arbetet med oss ett syfte - vi hjälper människor att göra hälsosamma val och må bättre.

Team och mångfald

Tillsammans skapar vi en vänlig, hälsosam och säker miljö där vi utvecklar, har kul och delar framgång. Det är vår laganda!

Kundfokus

Vi bryr oss om våra kunder och vill fortsätta att möta deras behov och överträffa deras förväntningar - varje dag.

En chans att utvecklas

För oss är karriärutveckling en kombination av din passion och vårt stöd. Vi gör vårt bästa för att öka våra medarbetares utveckling och vi förväntar oss att de gör detsamma med vår.

Vi främjar hälsa

Vi har en sund inställning till allt från mångfald och inkludering till hållbarhet och välbefinnande. Hos oss är din kompetens lika viktig som din inställning till lärande, servicekänsla och intresse för hälsa.

Vardagshjältar

Att arbeta inom Oriola innebär att du är en viktig del av distributionskedjan för läkemedel och andra hälso- och välbefinnande produkter. För att trivas hos oss måste du vara öppen, proaktiv och ansvarsfull - och vi lovar i gengäld att hjälpa dig utveckla dina styrkor.

Våra värderingar

Delade värderingar fångar vad vi har gemensamt och vilken typ av kultur vi vill skapa. Värderingar ger också vägledning om vilka önskade beteenden som stöder vårt uppdrag, vår vision och hur vi når de strategiska målen.

 • Vi framför våra åsikter och lyssnar uppmärksamt
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vårt sätt att arbeta kännetecknas av öppenhet och rak kommunikation
 • Vi är öppna för nya idéer
 • Vi ser vad som ska göras och vidtar rätt åtgärder
 • Vi har modet att ifrågasätta nuvarande metoder
 • Vi fokuserar mer på lösningarna än på problemen
 • Vi utvecklar vår organisations gemensamma expertis
 • Vi arbetar mot det som är bäst för koncernen
 • Vi behandlar varandra med respekt
 • Vi har ambition och uthållighet att få saker gjorda
 • Vi tar ansvar för våra beslut och handlingar
 • Vi agerar ansvarsfullt med patientsäkerheten i fokus
 • Vi tar ansvar för koncernens långsiktiga lönsamhet
image description

Vi vill ha den bästa medarbetarupplevelsen

Människor är ett av tre nyckelteman i vårt hållbarhetsprogram. För att attrahera rätt talanger och göra det möjligt för våra medarbetare att fokusera på vad de gör bäst vill vi erbjuda en rättvis och jämlik arbetsplats där alla kan blomstra och utvecklas. Därför har vi satt klassens bästa medarbetarengagemang som vårt långsiktiga mål.