Människor – vi arbetar för en hållbar medarbetarupplevelse

Våra medarbetare arbetar varje dag för att främja människors hälsa och välbefinnande inom läkemedelsdistribution, dosdispensering och olika expertroller.

Våra medarbetare gör verklighet av vårt syfte, ”Health for life”. Vi bryr oss om våra kunder och deras behov och förväntningar. Tillsammans arbetar vi för en hälsosammare morgondag.

Vår hållbara medarbetarupplevelse vägleder vårt arbete med engagemang och välbefinnande på arbetet, och guidar oss mot vårt mål: att tillhandahålla en rättvis arbetsplats, där vi gör saker tillsammans utifrån gemensamma värderingar.

Oriolas hållbara medarbetarupplevelse drivs av:

  • Moderna medarbetartjänster
  • En välfungerande organisation
  • Möjliggör ledarskap
  • Kunniga medarbetare

Under 2022 förvärvade vi ett nytt HR-system, som implementerades i början av 2023. Vi mätte medarbetarnas engagemang genom Employee Net Promoter Score (eNPS). Under 2022, efter en stor omorganisation, sjönk vår eNPS och var -22. Vi siktar på en betydande förbättring under 2023. Vår medarbetarpanel, bestående av medarbetare från båda länderna, är en viktig kanal för att ta itu med utvecklingsområden och ge feedback till HR-teamet och ledningen. Under 2022 fokuserades arbetet på företagskultur och organisationsutveckling. Utvecklingsarbetet som genomfördes av HR-teamet och personalledningen fokuserade på att stärka den befintliga organisationen, samtidigt som man kartlade behoven hos den nya, framväxande organisationen.