Samhälle – förbättra människors hälsa

Att göra läkemedel tillgängliga för människor och sjukvården är det centrala i vår verksamhet. Med den ansvarsfyllda rollen i samhället är vi en väsentlig del av hela hälsovårdens värdekedja.

Oriolas tjänster och lösningar främjar tillgången till läkemedel på många sätt. Vi stöder läkemedelsföretagen när det gäller att förse marknaden med läkemedel och utveckla effektiv läkemedelsbehandling. Vår läkemedelsdistribution säkerställer planenliga leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, sjukhusapotek och veterinärer. Genom vår svenska apotekskedja Kronans Apotek och våra tjänster för dosdispensering, patientsupport och läkemedelsinformation stöder vi säker läkemedelsanvändning för konsumenterna. Dessutom erbjuder vi tjänster inom hälsa och vård på våra apotek, vilket avlastar primärvården och förbättrar tillgången till vård.

Inom detta område är Oriolas långsiktiga hållbarhetsmål att förbättra människors hälsa, vilket har fått en särskild prioritet under COVID-19-pandemin. För att uppnå det målet har vi satt upp följande delmål:

  • utveckla nya hälsofrämjande tjänster,
  • säkerställa läkemedelsleveranser av hög kvalitet i länder där vi har operativ verksamhet,
  • främja en säker och korrekt användning av läkemedel,
  • se till att minst 20 procent av våra egna varumärkens sortiment består av hållbara produkter senast 2022.