Utbildning och utveckling

Ett brett spektrum av tjänster ger våra anställda många möjliga karriärvägar inom läkemedelssektorn. Mångfalden av uppgifter möjliggör lärande på jobbet och karriärutveckling inom Oriola.

Vår affärsmiljö förändras snabbt och våra medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att kunna erbjuda en utmärkt kundupplevelse. En föränderlig affärsmiljö ger våra medarbetare möjligheter att delta i affärsutveckling och ta fram nya lösningar eller tjänster som möter våra kunders behov.

Vi vill stödja människor i deras karriärmässiga ambitioner och uppmuntra personlig utveckling. Som en del av strategiarbetet har vi definierat Oriolas strategiska förmågor, som styr personalutvecklingen och ger vägledning för extern rekrytering. Alla medarbetare omfattas av våra årliga utvecklingssamtal, där personliga mål sätts upp för att vägleda arbetet och individuell utveckling. Alla åtgärder kartläggs och används för att planera utbildning, ledarskapsutveckling och individuell ersättning.

Mångsidiga möjligheter till lärande

Vi erbjuder interna utbildningsprogram och uppmuntrar individuell utbildning för att bygga kompetens. Under de senaste åren har vi utfört viktiga åtgärder för att införa distansutbildning och digitalt lärande. I vår utbildningsstrategi tillämpar vi principerna för High Performing Learning Journey (HPLJ), för att få mer resultat och effekt av våra utbildningsinitiativ.

Den största delen av utvecklingen uppnås dock genom lärande på arbetsplatsen. Flera utvecklingsprojekt ger möjlighet att bygga upp och utbyta erfarenheter över organisations- och landsgränser. I Sverige kan farmaceuter ingå i en kompetenspool för att arbeta med kundstöd och dosdispensiering som tillägg till ordinarie farmaceutarbete på apotek. I Finland kan farmaceuter till exempel arbeta inom våra experttjänster utöver uppdrag hos apotekskunder.

Läkemedelssektorn är strikt reglerad och många uppgifter kräver utbildning, till exempel avseende kvalitetskrav. Oriola erbjuder också utbildningsprogram för farmaceuter. I Sverige har Kronans Apotek ett traineeprogram för farmaceuter som vill bli apotekschefer, och kedjan erbjuder också utbildning för farmaceuter från andra EU-länder. I våra utbildningsprogram i Finland tränas farmaceuterna att arbeta i expertroller inom läkemedelssektorn, men också att återgå till arbete på apotek. Varje år erbjuder vi också vår apotekspersonal möjlighet att delta i yrkesutbildning som anordnas av tredjeparter.