Ledarskap

Ledarskap har en betydande inverkan på medarbetarnas upplevelse och vår kultur.

Vi har definierat gemensamma ledarskapsprinciper för Oriola. Principerna, som baseras på våra värderingar och affärsmål, ger våra ledare vägledning i det dagliga arbetet och beskriver vad som förväntas av ledare inom Oriola. Med vårt pågående pilotprogram för chefer får vi erfarenheter av hur vi kan stödja dem med utbildning för att göra förändringar i deras ledarskapsbeteende och för att få feedback om utvecklingsområden.

Förändringledning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena, eftersom vår affärsmiljö, vår kultur och vårt arbetssätt genomgår en stor omvandling. Oriola vill stödja chefernas kapacitet och erbjuda verktyg för förändringsledning. Vi har infört en förändringledningsmodell och implementerandet av den fortsatte under 2020. Syftet är att skapa ett nätverk av förändringssponsorer, och att öka ledarnas kompetens för att driva affärsutveckling och förändring i sina team. Förändringsledning kommer att integreras i alla större projekt och program för att dessa ska bli framgångsrika.

Ledare i nyckelroller under pandemin

Covid-19-pandemin har gjort det ännu tydligare varför ledarskap är viktigt. Chefer och arbetsledare inom apotek och produktion har haft en nyckelroll när det gäller att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet och hålla teamen uppdaterade i situationer som ibland har förändrats snabbt. Kontorspersonalen har sedan mars 2020 mestadels arbetat på distans, vilket har lett till nya utmaningar för våra ledare, som måste engagera och motivera sina team utan att ha regelbunden personlig kontakt. För att hjälpa ledarna att anpassa sig till nya omständigheter skapade vi en e-utbildning om distansledarskap och distansarbete.

För att säkerställa kontinuerlig utveckling mäter vi varje år ledarskap som en del av vår medarbetarundersökning. Denna undersökning är ett ledningsverktyg som hjälper oss att planera åtgärder för att ytterligare öka personalens engagemang och välbefinnande. År 2020 var svarsfrekvensen 67 % i hela organisationen. Baserat på undersökningsresultatet identifierar och planerar våra teams förbättringsåtgärder, som registreras för uppföljning. Efter undersökningen 2020 har 83 % av teamen på koncernnivå registrerat åtgärder.