Medicinska översättningar till alla nordiska språk

Översättningar av medicinska texter behövs för flera olika ändamål, som produktinformationstexter, webbplatser, marknadsföringsmaterial och patientguider. Översättning kräver specialkompetens och kunskap om målgruppens behov. Ofta behöver våra kunder översättningarna snabbt så att de kan uppfylla de ibland strikta tidsgränser som ställs av myndigheterna. Våra erfarna översättare är redo att producera kvalitetsöversättningar för dig inom rätt tidtabell, med hänsyn till målgruppens behov. Kontakta oss för mer information!

  • medicinska texter, inklusive produktinformationstexter, patientstödsmaterial, texter gällande farmakovigilans och kliniska prövningar, pris- och subventionsansökningar, hälsoekonomiska rapporter och marknadsföringsmaterial
  • alla nordiska språk, engelska och flera andra språk, som ryska

Kontakta oss

Lotta Holmström

Lotta Holmström

Translations Team Lead +358 40 735 4903 Lotta.Holmstrom@oriola.com