Vi skapar värde genom hela hälsovårdskedjan

Genom att öka tillgången till läkemedel och göra användningen säker, är vi en del av hälsovårdskedjan och skapar värde för samhället.

Våra produkter och tjänster skapar värde för olika intressenter, från partners och medarbetare till kunder och aktieägare. Oriola har en stark position på den finska och svenska marknaden för hälsa och välbefinnande. Våra expert- och distributionstjänster hjälper kunderna att lyckas och bidrar till att läkemedel är tillgängliga. Våra tjänster för patientsupport och dosdispensering främjar säker användning av läkemedel. Vår omfattande portfölj av produkter för hälsa och välbefinnande främjar hälsa genom hela livet.

För våra medarbetare erbjuder vår breda tjänstportfölj många karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder våra medarbetare en rättvis och jämlik arbetsplats.

image description