Skattepolicy

I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder. Oriola har en transparent företagskultur och publicerar sin skattepolicy som utöver inkomstskatt utgörs av andra skatter och avgifter som anknyter till företagets verksamhet. Oriola betalar skatt till varje verksamhetsland i enlighet med lokal lagstiftning. Oriola har inga dotterbolag i länder som betraktas som skatteparadis.

  2023   2022   2021  
Miljoner EUR Finland Sverige Finland Sverige Finland Sverige
Betalda skatter            
Bolagsskatt 1,4 3,0 0,7 1,7 0,9 0,1
Personalskatter och avgifter 4,8 8,0 4,5 9,5 6,5 8,4
Övriga skatter *) 0,3 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1
Betalda skatter, totalt 6,6 11,2 5,7 11,4 7,8 8,7
Uppburna skatter             
Mervärdesskatt, netto 26,5 10,3 30,5 -4,1 27,5 5,7
Arbetsgivaravgifter och källskatt 7,6 5,2 7,3 6,0 10,1 6,5
Källskatt utdelning 1,3 - 0,9 - 0,7 -
Uppburna skatter, totalt 35,4 15,5 38,8 1,9 38,4 12,2
Totalt skattefotavtryck 42,0 26,6 44,5 13,3 46,2 20,9

*) Övriga skatter inkluderar fastighetsskatter, tullavgifter och punktskatter